symbol

Israil’in Toprak Sağlığı ve İyileştirilmiş Toprak Yönetimi

Gübre fiyatlarındaki mevcut küresel artış, çiftçiler için dünya çapında bir tehdit oluşturmakta ve toprak yönetimi protokollerini yeniden düşünmenin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca uygun toprak yönetimi ve tarım rutinleri de iklim değişikliği etkileri üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Toprak, heterojen ve dinamiktir. Entegre toprak verimliliği yönetimine yatırım yapmak, farklı toprak türlerinin ve tarım sistemlerinin gereksinimlerine duyarlı olan farklı yatırımların hedeflenmesini gerektirmektedir.

Gübre fiyatlarındaki küresel artış göz önüne alındığında bu, artan insan nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için toprağın uzun vadeli verimliliğini ve etkinliğini artırmanın yollarını araştırmak üzere çeşitli paydaşlar, araştırmacılar ve önde gelen uzmanlarla birlikte çalışmak için uygun bir zamandır.

İsrail’deki tarım, normalin dışında aşırı su kullanımına neden olan uzun ve sıcak yazlar, birçok kurak yıl döngüsü ve kaliteli su sıkıntısı gibi benzersiz ve aşırı koşullar altında gerçekleşmektedir. Bu nedenle İsrail tarımının modern, yoğun ve ekili alanın neredeyse yarısının sulamaya ihtiyaç duyduğu bir tarım olması gerekmektedir. Buna karşılık İsrail’in toprak kaynakları üzerindeki baskı sürekli artmaktadır. Bu da toprağın su ve rüzgar erozyonuna karşı daha hassas olmasına, toprak organik maddesinin tükenmesine ve toprak tuzlanması riskinin artmasına yol açmaktadır. Son yıllarda İsrail’de hem çiftçiler hem de devlet politikasını belirleyenler tarafından ülkenin toprak kaynaklarının daha fazla bozulmasını önlemek ve böylece yerel taze gıda üretimini ve ihracatını güvence altına almak için Korumalı Tarım (CA) uygulamalarının kullanılması konusunda farkındalığın arttığı görülmektedir.

Toprak sağlığı alanındaki bazı ilginç İsrailli şirketlere aşağıdakiler örnek gösterilebilir:

Groundwork BioAg, ticari tarımın verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve kârlılığını artırmak ve rejeneratif tarım uygulamalarını genişletmek için mikoriza mantarlarının doğal gücünü kullanan küresel bir biyo tarım şirketidir. Rootella® ürünleri, bir yandan mahsul verimini ve toprak sağlığını artırırken diğer yandan da bitki besin maddesi ve su alımını aktif olarak rizosferin dışında gerçekleştirmekte ve böylece karbonu, kalıcı olarak ayırmaktadır.

2012 yılında yedi Ticari kooperatifte birleşen 260 kibbutz tarafından kurulan SHEFFA by Deshen Hatzafon, bir Tarım Kooperatif Birliğidir. Şirket; katı, çözünür, granül veya sıvı gübreler, biyo-uyarıcılar ve mikro besinler gibi çeşitli akıllı gübre bileşenleri üretmektedir. Bu bileşenlerin tümü, minerallerin bitki tarafından (kök sisteminden veya yapraklardan) emilme şekline göre ayarlanarak üretilmektedir.

Compost Or, yüksek oranda organik madde içeren, düşük neme sahip ve besin maddelerinin toprağa hızlı salınımını sağlayan birinci sınıf organik gübre (kompost) üretmektedir. Şirket aynı zamanda Fertilo adında yuvarlak formlu organik gübre (pelet) de üretmektedir. Peletlerin içerdiği yavaş salımlı besin maddeleri doğrudan kök bölgesinden emilimi mümkün kılmaktadır. Bu sayede ekin algısı ve toprak ıslahı gelişerek sağlıklı bir toprak ortamı oluşmaktadır.

ICL Group, emtia fiyatlarındaki artıştan yararlanan dünya çapında lider bir özel mineraller şirketidir. ICL, hedef pazarlarında büyüme göstermek amacıyla benzersiz brom, potasyum hidrat ve fosfat kaynaklarından; yetenekli çalışanlardan oluşan tutkulu ekibinden ve güçlü odak noktası olan Ar-Ge ve teknolojik yenilikten yararlanmaktadır.