symbol

İsrail’in Yüksek Teknoloji Alanındaki Yatırım Eğilimleri: 2023’ün İlk Yarısına Genel Bakış

Küresel teknoloji sektöründeki zorluklara rağmen İsrail’in yüksek teknoloji ekosistemi, küresel çapta ilgi ve yatırım çekmeye devam etmektedir. Wiz, Transmit Security ve Store Dot gibi şirketlerin “unicorn” (tek boynuzlu at) girişim statüsüne ulaşması ve ülkenin küresel bir inovasyon merkezi olarak itibarını daha da güçlendirmesiyle birlikte birçok genç yenilikçi şirket, önemli miktarlarda para topladı. Canlı genç yenilikçi şirket kültürü, yetenekli işgücü ve en son yenilikler gibi özellikler, İsrail’in teknolojik atılımların merkezi olmaya devam etmesinde rol oynamaktadır. Çeşitli eğilim ve özellikler, 2023’ün ilk yarısında İsrail’in yüksek teknoloji görünümünü şekillendirmeye yardımcı olmuştur. Bunlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

Derin Teknolojiye Odaklanmaya Devam:

İsrail’in yüksek teknoloji ortamı; siber güvenlik, yapay zekâ (AI), makine öğrenimi ve biyoteknoloji gibi derin teknoloji alanlarındaki uzmanlığıyla ünlüdür. 2023’ün ilk yarısında genç yenilikçi şirketler, sektördeki kritik zorlukların üstesinden gelmek için çığır açan teknolojilerden yararlanırken bu alanlara olan ilgi ve yatırım devam etti. Yatırımcılar, İsrail’in derin teknoloji ekosisteminden çıkan ezber bozan çözümlerin potansiyelini fark etti. Örneğin, yeni bir erken dönem girişim fonu olan Earth & Beyond Ventures, çift amaçlı uzay ve karasal uygulamalar geliştiren İsrailli uzay ve derin teknoloji girişimlerine yatırım yapmak üzere 70 milyon dolar topladı.

Finans Teknolojisi ve Sigorta Teknolojisinin Genişlemesi:

İsrail’deki finans teknolojisi ve sigorta teknolojisi, 2023’ün ilk yarısında büyüme kaydetti. PayZen, Lama AI ve Noblegibi şirketler; finansal hizmetler, dijital ödemeler, blok zinciri tabanlı çözümler, merkezî olmayan finans (DeFi) ve sigorta teknolojilerinde devrim yaratmaya yardımcı olmaktadır. İsrail bir finans teknolojisi merkezi olarak gelişmeye devam ederken küresel finans kuruluşlarıyla iş birlikleri ve stratejik ortaklıklar ivme kazanmaktadır.

Sürdürülebilirlik ve Temiz Teknolojiye Vurgu:

Sürdürülebilirlik ve Temiz Teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar, 2023’ün ilk yarısında daha fazla önem kazanmıştır. Yenilenebilir enerji, atık yönetimi, su teknolojileri ve sürdürülebilir tarım için hizmete sunulmuş İsrailli genç yenilikçi şirketler, çevreye duyarlı çözümler arayan yatırımcılardan büyük ilgi görmektedir. Enerji altyapılarının yönetimi ve kurulması için yazılım geliştiren Locusview gibi şirketler, 2022 yılında toplam değeri 15 milyar dolar olan 300.000 projeyi yöneterek 80 milyon dolar topladı ve bu alanda önemli bir etki yaratmaya yardımcı oldu.

Sağlık Teknolojisi İnovasyonunda Daha Fazla Gelişme:

İsrail; dijital sağlık, teletıp, tıbbi cihazlar ve kişiselleştirilmiş tıp alanlarında çözümler sunan şirketleriyle sağlık teknolojisi inovasyonuyla yakından ilişkilidir. İsrailli genç yenilikçi şirket Augmedics, AR omurga cerrahisi sistemi için 82,5 milyon dolar topladı. Bu sistemle cerrahlar, “x-ray görüşü”ne sahipmiş gibi hastaların anatomisini görebiliyor ve böylece omurga prosedürleri sırasında aletleri ve implantları doğru bir şekilde yönlendirebiliyor.

2023 yılının ilk yarısında İsrail’in yüksek teknoloji sahnesinde gözlemlenen yatırım eğilimleri, ülkenin küresel inovasyon merkezî konumunu vurgularken yerli ve uluslararası yatırımcılardan gelen sürekli destek, İsrail’in çığır açan teknolojiler ve ezber bozan çözümler üretme kabiliyetine duyulan güveni göstermektedir.