symbol

KÜRESEL ENERJİ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE İSRAİL

Hızlı küresel teknolojik gelişmeler ve enerji kaynaklarının maliyetlerini düşürme arzusunun yanı sıra artan akıllı enerji ve yenilenebilir enerji kullanımı, ülkeleri şehirlerini daha temiz ve sürdürülebilir enerjiyle beslemek için yenilikçi yollar düşünmeye itmiştir.

Ayrıca iklim değişikliği şu anda insanoğlunun sosyal, siyasi ve ekonomik sistemlerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. Yükselen deniz seviyeleri, aşırı hava olayları ve son yıllarda yaşadığımız biyolojik çeşitlilik kayıpları ile iklim değişikliğinin etkileri şu anda görülebilmektedir. Cesur bir müdahalede bulunulmaması hâlinde bu durumun şiddeti katlanarak artabilir. İnsanlığın hayatta kalması tehlike altında. Dolayısıyla dünya temiz teknoloji çözümlerine ne kadar çabuk adapte olursa çevre ve gelecek nesiller için de o kadar iyi olacaktır.

İsrail’de günümüzde temiz teknoloji ve yeşil inşaat alanında yaklaşık 400 şirket faaliyet göstermektedir. Son yıllarda İsrail endüstrisi klima verimliliği, ekonomik aydınlatma, enerji yönetimi, elektrik izleme ve daha fazlası dâhil olmak üzere bu alanda çığır açan bir dizi teknolojinin arkasında yer almıştır.

Aşağıda, küresel enerji sorunlarının ele alınması hususunda oyunun kurallarını değiştirebilecek temiz teknoloji çözümleri sunan şirketlerden bazıları yer almaktadır.

F-SIGHT– Dağıtık bir şebeke üzerinden gelişmiş elektrik yönetimi için bir Yapay Zekâ platformu geliştiren İsrailli bir genç yenilikçi şirkettir. Geçtiğimiz 3 yıl içinde FSIGHT, dünya çapında önde gelen onlarca kamu hizmeti tesisine dağıtık enerji yönetimi ürünlerinin kurulumunu gerçekleştirmiştir. FSIGHT’ın ana ürünü, akıllı dağıtık enerji yönetimi için ilk tam otomatik çözüm olan Energy AI’dır. Energy AI platformu son kullanıcılar, hizmet sağlayıcılar ve şebeke operatörleri için enerji akışını optimize ederek enerji maliyetlerinden tasarruf sağlar. Energy-AI enerji kullanımını, üretimini ve fiyatlarını tahmin eder, gerçek zamanlı tüketim ve depolama kararları verir ve uçtan uca veya uçtan şebekeye enerji ticareti gerçekleştirir. https://www.fsight.io/

SOWILLO ENERGY – Yüksek katlı konut binaları gibi çok kullanıcılı ortak sistemler için termosolar türevli sıcak su tedariki konusunda uzmanlaşmış bir teknolojik hizmet şirketidir. Şirket, her türlü termosolar sistemi akıllı sistemlere dönüştüren, kolay kurulumlu IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları geliştirmektedir. Sowillo’nun sistemleri temel olarak her zaman en iyi performansı elde etmek için konfigürasyonlarını değiştirebilmeleri bakımından mevcut çözümlerden farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar arasında farklı kullanıcılara farklı miktarlarda enerji sağlamak; sistem davranışındaki anormallikleri bulmak gibi kestirimci bakım yapmak ve kirli kolektörler, kireç tortusu ve yalıtım bozulması nedeniyle düşük üretimi tespit etmek yer almaktadır. http://sowillo.com/en/

BRIGHTMERGE – Yenilenebilir enerji mikro şebeke sistemlerini geliştirmek ve işletmek için gereken maliyeti, zamanı ve uzmanlığı önemli ölçüde azaltarak enerji endüstrisini demokratikleştirmektedir. Şirketin sunduğu performans optimizasyon platformu, şu anda manuel olarak yapılan birçok işlevi otomatikleştiren tescilli bir karar verme çözümü kullanmaktadır. Brightmerge, Gayrimenkul Sahipleri ve Enerji Projesi Geliştiricileri için Mikro Şebekelerin hızlı bir şekilde devreye alınmasına yönelik bulut tabanlı, otomatik veri toplama ve karar verme çözümü sunmaktadır. Daha iyi bütçeleme, daha düşük emisyon ve daha iyi yatırım getirisi.- https://www.brightmerge.com/

SMARTGREEN, ticari ve endüstriyel binaların ve tesislerin enerji ve operasyonel performansını optimize etmeye yönelik gelişmiş çözümler sunan bir tedarikçidir. Kolay kurulumlu, hızlı ve düşük maliyetli olan bu yenilikçi bulut tabanlı platform, hızlandırılmış bir yatırım getirisi için anında tasarruf sağlar. Sonuç, arıza sürelerinde, ekipman bozulmalarında ve bakım maliyetlerinde önemli azalmalar ile birlikte gelişmiş sistem güvenilirliği, artan enerji tasarrufu, gelişmiş kullanıcı verimliliği ve konforudur. OptiNerg, makine öğrenimi algoritmalarını, büyük veri analizini ve Bina Nesnelerin İnterneti (BIoT) teknolojisini ve cihazlarını birleştiren yenilikçi bir bulut tabanlı platformdur. Bu benzersiz kombinasyon sayesinde platform, ekipman seviyesindeki kontrolör ve sensörlerden veri toplar ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmek için gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları kullanır. Bu bilgilere dayanarak platform, binanın veya tesisin elektro-mekanik sistemlerinin parametrelerini gerçek zamanlı olarak otomatik ve dinamik bir şekilde ayarlar. http://www.smartgreen.co.il/