symbol

Naama Projesi – İsrail Dronları Lojistikte Kullanıyor

NAAMA PROJESİ – İSRAİLTİCARİ TESLİMAT, TIBBİ TAŞIMACILIK VE KENTSEL HAVA MOBİLİTESİ İÇİN ULUSAL BİR DRONE AĞI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR

İsrail İnovasyon Otoritesi, İsrail Ulaştırma Bakanlığı (Ayalon Highways Co. aracılığıyla), İsrail Sivil Havacılık Otoritesi (CAAI) ve İsrail Başbakanlık Ofisi Akıllı Mobilite Girişimi, türünün ilk örneği bir pilot uygulamayı sunmaktan memnuniyet duyar: İsrail Devleti, ulusal bir drone ağını tanıtarak mobilitenin geleceğini şekillendirmede geçtiğimiz yıl önemli bir ilerleme kaydetti. Bu drone ağı, öncelikli olarak akıllı ve yenilikçi hava sahası yönetimiyle kentsel bölgelerde kargo taşımacılığı yapılmasını sağlayacak. Türünün ilk örneği pilot uygulaması boyunca çeşitli şirketler tarafından yönetilen çok sayıda drone, Hadera şehri semalarında uçacak. Bu sortiler, merkezî Hayfa Körfezi’ndeki Ayalon Highway Company’nin trafik ve hava trafiği kontrol merkezinde yer alan tek bir merkezî, otonom İnsansız Uçak Sistemi Trafik Yönetimi (UTM) tarafından kontrol edilecek.

Gösteride uçuş yapacak drone’lar, günde 300 sorti yapacak. Her bir drone, farklı türde görevleri ve operasyonları yerine getirecek. Bunlar: gıda teslimatı, ilaç ve tıbbi ekipman taşımacılığı, tarım hizmetleri ve daha birçok hizmet.

Uçuşlar, beş farklı şirket tarafından gerçekleştiriliyor (aşağıda verilmiştir). Yaklaşık 20 drone’un aynı anda uçması bekleniyor. Diğer yüzlercesi ise iki haftalık süre boyunca çeşitli gösterilerde uçmak üzere programlandı. Bu, önümüzdeki iki yıl içinde İsrail’de gerçekleştirilmesi planlanan sekiz gösterilik bir seri arasından ilki olacak. Büyük ölçekli drone operasyonlarını yönetebilmek açısından bu, önemli bir küresel atılım niteliğindedir. Böylece gelecekte birçok alanda ulusal drone operasyonlarının temeli atılmış olacak. Pilot uygulamanın mevcut aşamasını desteklemek için katılımcı şirketlere, İnovasyon Otoritesi Pilotluk Fon Programı kapsamında İsrail İnovasyon Otoritesi tarafından hibe verilmiştir.

Mart 2020’den bu yana İsrail İnovasyon Otoritesi’ndeki İsrail C4IR Merkezi; İsrail Ulaştırma Bakanlığı (Ayalon Highways Company aracılığıyla), İsrail Sivil Havacılık Otoritesi ve diğer bir dizi işletmeyle iş birliği içerisinde drone’un NAAMA Girişimi (Kentsel Hava Ulaşımının İbranice kısaltması) kapsamında bir teslimat hizmeti olarak kullanılmasını teşvik etmek üzere çalışmaktadır. Proje, drone’ların kamu yararına kullanılmasını sağlamak, sonuç olarak da kamusal yollardaki tıkanıklığı azaltmak, ilaç ve tıbbi ekipman taşımak ve tıbbi görevleri gerçekleştirmek, çeşitli ticari ürünlerin teslimatını daha hızlı yapmak ve Kentsel Hava Mobilitesinin (UAM) gelecekte daha büyük ölçekte faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu süre boyunca birçok yerel, uluslararası, kamusal ve özel paydaşların dâhil olduğu NAAMA Girişimi ile düzenleyici engelleri kaldırıp İsrail’i drone pilotluğu ve operasyonları için “beta-sahası” kılmanın yanı sıra teknolojik atılımları gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

ITAMAR BEN MEIR, AYALON HIGHWAYS CEO’SU: “Çok sayıda drone’u bir coğrafi hava sahasında aynı anda uçurmayı başaran ve önceleyen akıllı bir trafik yönetimi ve hava trafiği kontrol merkezi, kayda değer bir başarıdır. Bu sayede Ayalon Highways’in öncü rol oynamaya hazırlandığı bir alan olan mobilite uygulamalarının geleceği için ortam hazırlanmaktadır. Bu gösteri, kentsel ortamlardaki drone’lara dair ulusal alçak irtifa hava trafiğinin ticari operasyonu için gereken teknolojik ve düzenleyici geliştirmelerin uzun listesinin bir kısmıdır.”

AMI APPELBAUM, İSRAİL İNOVASYON OTORİTESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI: “İsrail İnovasyon Otoritesi’nin en önemli görevlerinden biri, İsrail teknolojisini ve inovasyonunu İsrail popülasyonu üzerinde olumlu bir etki yaratacak şekilde geliştirmektir. Bir yıl öncesine kadar (NAAMA Girişimi kurulduğunda) drone’larla kargo taşımacılığı ve tıbbi ekipman teslimatı, uzak bir hayal gibi görünürken bugün gerçek oluyor. Onlarca drone’un Hadera semalarında eşzamanlı uçuş gösterileri (Hayfa’daki kontrol merkezi tarafından yönetilen), İsrail Devleti için eşi görülmemiş bir atılım. Aynı zamanda drone’lar aracılığıyla hava kargosu taşımacılığını sağlamada dünyanın ilk ülkelerinden olan İsrail için akıllı ulaştırmanın geleceğine yönelik büyük bir adım.”

Pilot uygulamadan görüntü ve video kaydını indirmek için lütfen buradaki bağlantıya tıklayın (çekim: YOKO Studio).

Gösteriye katılan şirketler şunlardır (talep üzerine daha fazla bilgi sağlanacaktır):

  • High-Lander Aviation Ltd. ve Cando – Pilot uygulaması kapsamında drone filolarını otomatik olarak yöneten bir hava trafiği kontrol sistemi için şirketler, bir yandan beklenmedik olaylara müdahalede bulunurken diğer yandan da çeşitli operasyonlar yapan kalabalık bir kentsel hava sahasını yönetmeye dair yeteneklerini sergileyecek. Benzersiz uygulamaları, piyasadaki tüm drone çözümleriyle kullanılabilir. Ayrıca operatörlerin tek seferde çok sayıda drone’u kontrol etmesini ve drone’ların iletişim ve video sinyalleri, haritaları ve planlı rotaları aracılığıyla canlı yayınlar gerçekleştirebilir.
  • HarTek Technologies Ltd. – Şirket, otonom drone’ları kontrollü bir hava sahasında yönetmek için gelişmiş bir sistemin operasyonunu sergileyecek. Bu sistem, güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak güvenli operasyonu temin eder ve çok sayıda drone görevinin otonom olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda sistem dışında çalıştırılan diğer hava taşıtlarını da dikkate almaktadır.
  • T Technologies Ltd. ve Skylinx Technologies Ltd. – Şirketler, tek bir merkezi hava trafik kontrol sistemi yönetimindeki ortak hava sahasında çok sayıda drone uçurmadaki deneyimlerini sergileyecek. Skylinx, küçük şehirler için otonom havaalanları geliştirmektedir. Bu ise çok sayıda drone’un ticari olarak, etkili ve güvenli bir şekilde çalıştırılmasını sağlayacaktır. Airwayz ve Flytech IL ile birlikte Skylinx, Görüş Mesafesi Dışında (BVLOS) uygulamaları (kentsel teslimat rotalarında ticari olarak faaliyet gösterebilen) geliştirme görevine sahip bir ortaklık olan “SAFE GROUP”u (GÜVENLİ GRUP) kurdu. Bu şirketler, geleceğe dönük iş birliği konusunda halihazırda anlaşmaya varmış çeşitli şirketler ve yatırımcılar ile birlikte Tel Aviv’de pilotluğa başlayacak.
  • Simplex Interactive Ltd. – Simplex Interactive, ortak bir hava sahasında birden fazla drone uçurma deneyimine sahiptir. Pilot, şirket tarafından geliştirilen teknolojileri gösterecektir. Şirket, onlarca insanlı ve insansız hava taşıtı arasında otonom hava sahasının (UTM) otomatik senkronizasyonunu, kontrolünü ve koordinasyonunu sağlayan OpenUTM.io sistemini test edecek.
  • Airwayz Drones Ltd. – Şirket, birleşik ve otonom UTM sistemine yönelik bir çözüm sergileyecek. Bu sistem, çok sayıda drone’u, senkronize şekilde yönetilen bir hava sahasında birçok şirketle aynı anda uçurmak için kullanılmaktadır. Yapay zekâ entegreli uygulamalar ve Makine Öğrenmesi ile sistem, hava sahası yönetiminin otonom ve güvenli olmasına imkân vermekte ve çeşitli drone şirketleri arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Airwayz’in merkezi yönetim sistemi, gelişmiş algoritmalar kullanarak uçuşları düzene koymakta ve kentsel hava sahasında teslimat yapılması gibi görevleri gerçekleştirmektedir.

NAAMA Girişimi Hakkında:

2020’nin başlarında ulusal drone ağı operasyonunu desteklemek ve teşvik etmek amacıyla “NAAMA Girişimi” (“kentsel hava taşımacılığı”nın İbranice kısaltması) adında bir hükumet idari komitesi kurulmuştur. Proje; İsrail Sivil Havacılık Otoritesi (CAAI), Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki İsrail Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi (C4IR İsrail), İsrail İnovasyon Otoritesi, Ayalon Highways Co. ve İsrail Başbakanlık Ofisi Yakıt Seçimleri ve Akıllı Mobilite Girişimi tarafından desteklenmektedir. İsrail’de drone operasyonlarını teşvik etmenin; girişimin ortakları, düzenleyici kuruluşlar (CAAI) ve endüstri arasında süregelen diyalog aracılığıyla uygun bir düzenleyici ortam oluşturmayı gerektirdiğinin anlaşılması sonucunda proje ortaya çıkmıştır. Girişim, ulusal hava ağının oluşturulmasını ve drone’ların ticari amaçla uçurulması için gerekli olan yasal çerçeveyi teşvik etmektedir. Geçtiğimiz yıl boyunca 700’ü aşkın sorti yapılmıştır. Bunların çoğuyla, koronavirüs pandemisi sonucu artan zorluklarla baş etmede sağlık sisteminin desteklenmesi amaçlanmıştır.