symbol

Netafim Yenilikleri Tarımda Su Tasarrufunu Sağlıyor

netafimNetafim, uManage platformu çerçevesinde uygulanan pilot projeden başarılı sonuçlar alındığını bildirdi. Proje, mahsullerin sulama ve gübreleme performanslarını denetleyip kaydetme, veri toplama ve analiz etme konusunda çiftçilere yardımcı olmaktadır. Yazılım, rüzgar yönü, hava koşulları, sıcaklık, radyasyon, toprak nemi ve gübreyle alakalı bilgileri analiz edip, yetiştiricilerin karar almalarına imkan sağlamaktadır. Bu pilot proje İsrail, ABD, İtalya, Hollanda, Brezilya ve Fransa’da onlarca çiftlikte denendi.

Netafim bu projeyi üç yıl önce yazılım formunda geliştirmeye başladı. Yazılım, yıllığı $330 olarak servise sunulmaktadır. Platform, alanda bulunan sulama denetleyicisi ve sensörlerinden, sürekli olarak ofiste bulunan denetleme merkezine bilgi yollamaktadır. Meteoroloji istasyonlarıyla koordineli olarak çalışan platform, bu istasyonlardan ve merkezlerden toplanan bilgileri birleştirip hesaplayarak, sulamanın başlatılması gereken zamanı çiftçilere bildiriyor. Sistem, aynı zamanda, sulama altyapılarındaki kaçakları tespit edip bildirerek uzaktan müdahaleye imkan sağlamaktadır.

Satışları Mayıs ayında başlamış olan uManage’in yeni versiyonu şimdiden Netafim tarafınca planlanmaya başlanmış bulunmaktadır. Platformun yeni versiyonu, çiftlere, bakımları öncelik gerektiren mahsulleri bildirmeyi ve yıllık hava tahminleri gibi gelecekle ilgili bilgilerin elde edilmesini hedeflemektedir. Bu şekilde sistem, çiftçilerin karar alma aşamalarında etkili olacaktır.

Netafim aynı zamanda tohum, gübre ve zirai ilaç tedarikçilerine ulaşıp, idari sistemlerini uManage’e entegre etmeye çalışıyor. Böylece yetiştiriciler her türlü ihtiyaçlarını tek bir çatı altından tedarik edebilecekler. uManage platformu gerçek zamanda bilgileri akıllı telefonlara aktarıp, uzmanların bulunduğu yerden bilgilendirip, müdahale etmelerine imkan sağlayacaktır. Bir çok ülke bu platforma büyük ilgi göstermektedir.

Netafim’in, dünya çapında 27 şube, 16 üretim tesisi ve 4000 çalışanı bulunmaktadır. Sulama, mahsul yönetimi, peyzaj ve madencilik ile ilgili çözümleri 110 ülkede kullanılmaktadır.

Kaynak: Israel NewTech, Israel 21c