symbol

Plan Bee – Dünyanın Arı Sorunları için İsrail’in Çözümlerini Keşfetmek

Endişe için sebepler

Her yıl milyonlarca arının ölümünden sorumlu olan parazitik varroa akarı, dünya genelindeki bal arısı popülasyonları için büyük bir sorundur.

Varroa akarları, dünya bal arzının üretiminden tek başına sorumlu bal üreten iki arı türü olan Asya bal arılarını (Apis cerana) ve Avrupa bal arılarını (Apis mellifera) etkilemektedir.

Varroa ile enfekte olmayan iki kıta, 2022 yılına kadar Avustralya ve Antarktika’ydı. Bununla birlikte 2022 Haziran ayında parazitin sistematik olarak yok edilmesi için daha fazla çağrı yapılmasına yol açan Avustralya’daki sentinel kovanlarda varroa akarları tespit edildi.

Varroa akarları, üreme şekilleri nedeniyle bal arıları için özellikle tehlikelidir. Gelişmekte olan kuluçkadaki arıların larvaları ve pupaları ile beslenir ve çoğalırlar. Bu da arıların malformasyonuna ve zayıflamasına yol açarken aynı zamanda virüsleri de bulaştırır. Bu, bir kovanın genel sağlığı için potansiyel olarak ölümcül olabilir.

Tepkiler neden bu kadar sert?

Arılar, yediğimiz bitkilerin polenlerini yaymada büyük bir rol oynamaktadır. Dünyadaki mahsullerin yaklaşık %75’i polen taşıyanlara bağlıdır. Yıllık 577 milyar ABD doları değerindeki küresel gıda üretiminin arıların katkısına bağlı olduğu tahmin edilmektedir. Aynı zamanda küresel ekonomi için de son derece değerlidir.

Akarın yok edilmesi ise en iyi politikadır. Varroa yalnızca küresel bal arısı nüfusunun refahını değil aynı zamanda daha geniş tarım sektörümüzün refahını da tehdit etmektedir.

İsrail arı gibi çalışıyor

İsrail’in tarımsal alanda uzun bir inovasyon geçmişi vardır. Aslında İsrail topraklarının üçte ikisinin yarı kurak ya da kurak olduğu düşünüldüğünde bu büyük ölçüde zorunluluktan gelişmiştir. Bu nedenle gıda güvenliği İsrail ekonomisi için kritik önem taşıyor ve arı teknolojisi en son büyüme alanlarından biri.

“Genç Yenilikçi Ulus” arı odaklı çeşitli ihraç malları geliştirdi. Bunlar dünyanın arı sorunlarıyla mücadele etmek için tam da ihtiyacı olan şey olabilir.

BeeWise, arı sağlığı yönetimini iyileştirmek için arı kovanını yeniden tasarladı. Bildiğimiz geleneksel, 150 yıllık ahşap kutu kovanların yerini, arıları hem barındıran hem de izleyen ve aynı zamanda temel arıcılık görevlerini robotik olarak yerine getiren karavan benzeri bir yapı olan “BeeHome” ile değiştirdi. Yeteneklerinden bazıları iklim ve nem kontrol sistemi ile haşere ve nüfus kontrolünü kapsıyor.

 Peki bu neyi düzeltiyor?

Arılar kovanlarındaki sıcaklık değişimlerine karşı hassastırlar. 32.2’nin altındaki ve 35 derecenin üzerindeki herhangi bir sıcaklık optimal altı olarak kabul edilir ve sağlıklı kuluçka yetiştirmeyi engelleyebilir. İklimin sürekli olarak elverişsiz olması, nihayetinde bir kolonideki işçi arıların çoğunun yok olduğu ve geride ana arı ile yavruları desteklemek için birkaç bakıcı arı bıraktığı çok gerçek bir koloni çöküş bozukluğu (CCD) riskine yol açabilir. BeeWise’ın gerçek zamanlı sorun uyarıları, iklim veya nemdeki herhangi bir değişikliğin hızla tersine çevrilmesini sağlayarak yavru yetiştirme için daha iyi bir ortam sağlar ve koloni çöküş bozukluğu riskini azaltır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi kovanlardaki varroa varlığı arıların zayıflamasına yol açmakta ve potansiyel olarak ölümcül olabilmektedir. BeeWise’ın çözümü haşeratların sürekli izlenmesini sunan haşere kontrolünü içeriyor. Varroa gibi zararlılar tespit edildiğinde kimyasal olmayan tedavi gerçek zamanlı olarak uygulanır. Bu, istilada önemli bir azalmaya neden olur ve sonuçta koloni kaybını azaltır. Arı teknolojisinde başka bir İsrailli öncü olan ToBe de benzer bir ürün geliştirdi.

CCD, gördüğümüz gibi arı kolonileri için bir felakettir. Küresel arı popülasyonunun büyük bir kısmını yok eden çok gerçek bir tehdittir ve en yaygın arı türü olan Avrupa Bal Arıları üzerinde özel bir etkisi olmuştur. Avrupa Bal Arısının küresel ölçekte azalması, arıların tozlaşmasına dayanan geniş bir ürün yelpazesi (yani “polen taşıyana bağımlı” ürünler) nedeniyle küresel tedarik zincirini tehdit etmektedir. Badem, pamuk, avokado, liçi, çilek, makadamya, kavun ve soğan “polen taşıyana bağımlı ürünler”e sadece birkaç örnektir.

Peki, bu kadar çok ürün çeşidi (ve bu kadar çok ihracat doları) küçük dostlarımızın potansiyel çöküşüyle tehdit ediliyorsa yedek bir seçenek var mı? Evet ve buna yapay tozlaşma deniyor.

İsrailli şirket Bumblebee AI, doğal tozlaşma sürecini taklit eden veri odaklı yapay tozlaşma konusunda uzmanlaşmıştır. Crossbee cihazı elektrostatik bir yük yayarak (tıpkı arıların yaptığı gibi) ekinlerden pozitif yüklü polenleri çekiyor ve bu polenler daha sonra dişi ekinlere uygulanarak tozlaşma süreci tamamlanıyor. Robot teknolojisini de işin içine kattığınızda polenlerin yerini değiştirmek için titreşimden yararlanan yarı otonom bir robotik cihaz olan Robee’ye sahip oluyorsunuz. İki mekanik kol, polenleri serbest bırakarak bitkinin dişi çiçeklerine düşmesini sağlamak için ekinlerin merkezine kısa titreşimler gönderir.

Tek seçenek yapay tozlaşma mı?

Yapay tozlaşma çok bilimsel kaldığında doğal tozlaşma için başka seçenekler de mevcuttur. BioBee, bal arısı tarafından tozlaşmaya alternatif olarak yaban arılarını kullanmaktadır. Yaban arıları seralarda ve ağ yapılarında olduğu kadar açık tarlalarda ve meyve bahçelerinde de tozlaşma yapabilir. Bal arılarının aksine yaban arıları bal depolamaz ve her gün yiyecek aramak zorundadır. Bu nedenle soğuk, bulutlu ve yağmurlu koşullarda çalışabilirler ve hatta hızlı çalışırlar (bal arılarından dört kata kadar daha hızlı), bu da daha etkili tozlaşma ve dolayısıyla yetiştiriciler için daha fazla verim sağlar. BioBee, yetiştiricilere doğal tozlaşma için sürdürülebilir bir çözüm sağlamak amacıyla yaban arıları yetiştirmektedir.

Ayrıca şirket, çiftçilere ağır kimyasal böcek ilaçlarına alternatif olarak faydalı yırtıcı böcekler ve akarlar sağlayan biyolojik entegre haşere yönetimi (IPM) konusunda uzmanlaşmıştır. Örneğin BioFly markası, bir diğer tarımsal haşere olan Akdeniz meyve sinekleriyle mücadele etmek için tarım alanlarına dağıtılmak üzere sterilize edilmiş erkek pupalar ve steril erkek sinekler kullanmaktadır.

Ne kadar az arı o kadar çok bal?

Bal üretimi de bal arısı popülasyonunda küresel düşüşten etkilenmiştir. 20.000’den fazla arı türünden yalnızca 7’si bal üretiyor.

Bee-io, arılara ihtiyaç duymadan balın yapay olarak üretilmesini sağlayan bir çözüm geliştirdi. Süreçleri, doğal nektar çiçeklerini benzersiz bir biyolojik süreç ile birleştirerek nektarı bala dönüştürüyor. Şirket, arıların midelerinde meydana gelen enzimatik hareketleri ve belirli işlemleri doğal bir şekilde taklit eden yapay arı midesiyle yoluyla kültürlenmiş bal geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca bal üretiminin kapasitesini artırmak için doğal nektar üreten teknolojiler üzerinde çalışıyor. Bu teknolojiler yoluyla Bee-io, küresel bal tüketimini sürdürülebilir kılıyor.

İster arı kovanlarının sağlığının izlenmesi ve varroa salgınının yönetilmesi ister yaban arılarının gücünden yararlanılması yoluyla olsun dünyanın arı sorunlarına çözümün, İsrail inovasyonunda yattığı açıktır. Her şey başarısız olursa ekinlerin yapay olarak tozlaştırılması ve yapay bal üretimi çözüm olabilir. İsrail Beetech çözümlerinin uygulanması, küresel gıda tedarikimizin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında çok önemlidir.