symbol

Yeni İsrail Teknolojisiyle İnsan Atıkları Biyoyakıta Dönüştürülebilir

İnsan dışkısından üretilen ilk biyokütle, giderek artan sanitasyon ve temiz enerji sorunlarına uygun çözümü sunuyor

Tam da Dünya Tuvalet Günü’nde (19 Kasım), Negev’deki Ben-Gurion Üniversitesi, işlenmemiş insan dışkısının güvenli, yeniden kullanılabilir yakıta ve besin açısından zengin gübreye dönüştürülebileceğini gösteren pilot çalışmanın sonuçlarını yayımladı.

Kısa bir süre önce Journal of Cleaner Production’da yayımlanan bu ezber bozan çalışmaya göre Ben-Gurion Üniversitesi Zuckerberg Su Araştırmaları Enstitüsü araştırmacıları, hidrotermal karbonizasyon (HTC) kullanarak katı insan dışkısını özel “basınçlı pişirici”de ısıttıkları bir süreç geliştirdiler. Bu sayede kömüre benzer güvenli ve yeniden kullanılabilir biokütle yakıt hidrokarbonu oluşturmayı amaçlıyorlardı.

Geçtiğimiz yıl da ISRAEL21c, BGÜ’nün hindi ve diğer kümes hayvanları dışkısını kullanarak benzer bir araştırma yaptığını bildirmişti.

Araştırmacılara göre bu yeni atılım, gelişmekte olan dünyada yaygın iki soruna çözüm getiriyor: Sanitasyon ve büyüyen enerji ihtiyaçları

Bill & Melinda Gates Vakfı’na göre dünya genelinde atık uygulamasına erişim son yıllarda büyük ölçüde artarken yaklaşık 4,5 milyon insan hala temel sanitasyon hizmetlerine erişim imkanından mahrum. Çoğu kırsal alanlarda olmak üzere yüz milyonlarca insan, tuvalet ihtiyacını açık alanlarda gideriyor.

Gates Vakfı, bağımsız yıkıcı sanitasyon teknolojilerinin ticarileşmesini ve benimsenmesini hızlandırmak amacıyla 2011’de Tuvaleti Yeniden Keşfet görevini piyasaya sundu. Vakıf bu ayın başlarında da Pekin’de Yeniden Keşfedilen Tuvalet Fuarı’na sponsor oldu.

Steril ve güvenli kullanım

Pilot ve laboratuvar çalışmasında BGÜ araştırmacıları, işlenmemiş atık materyalini üç farklı derecede (180, 210 ve 240 °C) ve üç farklı süreyle (30, 60 ve 120 dakika) HTC’ye maruz bıraktı.

Katı maddeler kuruyor ve ekin gübresi olarak kullanılabilen, besin değeri yüksek sulu (likit) fazın yanı sıra kolay tutuşan ve hidrokarbon adı verilen bir maddeye dönüşüyor.

Doktora adayları Reut Yahav Spitzer ve Vivian Mau gibi araştırmacılar, hidrokarbonu oluşturan tepkimenin atık maddeyi sterilize ederek kullanım açısından güvenli hale getirdiğini vurguluyor. “Kömürler” evlerin ısınmasında ve mutfakta potansiyel olarak kullanılabilir.

“İnsan dışkısı, hastalık bulaştırma potansiyeli nedeniyle tehlikeli olarak değerlendirilmektedir,” diyor BGÜ’deki Zuckerberg Enstitüsü dekanı Prof. Amit Gross.

“İnsan dışkısı, organik maddenin yanı sıra nitrojen, fosfor ve potasyum gibi besin maddeleri açısından zengin olmasına karşın, farmasötik mikro çevre kirleticiler de içermektedir. Bunlar ise bertaraf edilmediğinde ya da düzgün bir şekilde yeniden kullanılmadığında çevresel sorunlara neden olabilir.”

Dünyanın birçok yerinde karşılaşılan bir zorluk da enerji yetersizliği. Dünya genelinde yaklaşık iki milyar insan, mutfak ve ısınma için özellikle de kömüre dönüştürülmüş tahta olmak üzere katı biyokütleler kullanıyor. Ancak kömür yakılması hava kirliliğine, sera gazı salınımlarına, ağaçların yok edilmesine ve toprak erozyonuna neden oluyor.

“İnsan dışkısını doğru bir şekilde işleyerek bu sorunların hepsini tek seferde çözebiliriz,” diyor Gross.

Çalışma, Rosenzweig-Coopersmith Vakfı ve İsrail Su İdaresi tarafından finanse edildi.

New York filantropu Roy J. Zuckerberg’in adını taşıyan BGÜ Zuckerberg Su Araştırmaları Enstitüsü, Negev’deki Ben-Gurion Üniversitesi Sde Boqer Kampüsü’nde yer alan Jacob Blaustein Çöl Araştırmaları Enstitüsü dahilinde, su bilimleri alanında disiplinler arası araştırma uyguluyor ve lisansüstü eğitim veriyor.

Çalışmalar; teknoloji ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı politikaları aracılığıyla insan sağlığının geliştirilmesini, desalinasyon (suyu tuzdan arıtma) teknolojilerine ve taban suyu üretimine, su kalitesine ve mikrobiyolojinin yanı sıra su kaynakları ekonomileri ve yönetimine odaklanmayı amaçlamaktadır.

Kaynak: Israel21