HOME2022-08-03T14:10:42+00:00

Giới thiệu chung

Văn phòng Kinh Tế & Thương Mại trực thuộc Bộ Kinh Tế và Công Nghiệp đồng hành cùng các doanh nghiệp và đối tác Israel nhằm thúc đẩy xuất khẩu và tăng cường sự hiện diện của Israel trên thương trường quốc tế đồng thời giới thiệu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Israel ra thế giới.
Văn phòng Kinh Tế & Thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối với thị trường nước ngoài, xây dựng mối quan hệ quốc tế chiến lược và tận dụng các cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời, củng cố nền kinh tế Israel và tạo việc làm cho người lao động.
.

LEARN MORE

Business Opportunities

Upcoming Events

Latest Posts

Go to Top