symbol
Israel và Anh công bố Chương trình hợp tác về Y học tái sinh

Israel và Anh công bố Chương trình hợp tác về Y học tái sinh

Theo báo Jerusalem Post, Chính phủ Anh và Israel sẽ cùng tài trợ cho năm dự án nghiên cứu lớn trong lĩnh vực Y học tái sinh – quá trình thay đổi và sản sinh
Read more
Hội thảo Thúc đẩy đầu tư Israel tại Hoa Kỳ

Hội thảo Thúc đẩy đầu tư Israel tại Hoa Kỳ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Israel dẫn đầu đoàn doanh nghiệp dự Hội nghị Thúc đẩy đầu tư Israel tại Hoa Kỳ do Bộ Tài chính Hoa Kỳ phối hợp với thời báo kinh tế
Read more