symbol

Công nghệ nông nghiệp Israel

Điểm lại những thành tựu nông nghiệp Israel, dưới đây là những hình ảnh trong Hội chợ Quốc tế nông nghiệp Agritech lần thứ 18 diễn ra tại Israel năm 2012

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OFsPI88f8EM[/youtube]

Dù có nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế, song Israel vẫn luôn phát triển nhanh chóng, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Israel tự túc được phần lớn lương thực trừ ngũ cốc và thịt bò. Kim cương, kỹ thuật cao, trang thiết bị quân sự, phần mềm, dược phẩm, hoá chất tinh chế (fine chemical) và các nông sản (hoa quả, rau và hoa) là những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Israel. Thành công trong nông nghiệp Israel là nhờ sự kiên định và sáng tạo liên tục của các nhà khoa học cũng như người dân của quốc gia Do Thái.