symbol
Trung tâm kim cương quốc tế tại Israel

Trung tâm kim cương quốc tế tại Israel

  Trung tâm của Viện đá quý Hoa Kỳ (GIA – Gemological Institute of America) tại Israel sẽ cấp chứng chỉ “Rolls Royce” về chất lượng kim cương cho thị trường
Read more
Giới khởi nghiệp Israel và Đức đối thoại

Giới khởi nghiệp Israel và Đức đối thoại

  Israel là quốc gia có mật độ công ty khởi nghiệp cao nhất thế giới, cứ 2000 người thì có 1 công ty khởi nghiệp. Mặc dù nằm trong 100 nước diện tích
Read more