Xếp hạng tín dụng Israel đạt “A” với triển vọng ổn định

 

logo finance

Bộ Tài chính Israel
Vụ Kinh tế và Ngân sách nhà nước

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

Báo cáo đánh giá của Fitch Rating Agency cho thấy Israel đã thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô và thể chế một cách suất sắc, tuy nhiên cũng dự báo một sự thâm hụt ngân sách đáng kể trong thời gian tới.

Fitch Rating Agency khẳng định Israel đạt mức “A” của mục xếp hạng tín dụng với một triển vọng tăng trưởng đều đặn. Trong báo cáo, Fitch đề cập đến thế mạnh của nền kinh tế Israel, GDP bình quân đầu người cao so với các quốc gia tương tự, chất lượng hệ thống giáo dục và môi trường kinh doanh tốt hỗ trợ cho công tác đổi mới công nghệ. Kinh tế Israel chứng kiến mức tăng trưởng kinh tế cao, với sự đóng góp không nhỏ của khí tự nhiên, với mức tăng trưởng 3.7% trong năm 2013, khá cao so với năm 2012. Việc tìm ra các nguồn khí tự nhiên giúp đảm bảo sự ổn định của giá năng lượng và giảm nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm năng lượng. Kết quả la quốc gia này dự báo sẽ đạt cán cân thặng dư thanh toán ở mức thăng bằng trong năm 2013 và tiếp tục cải thiện các nguồn tài chính bên ngoài.

Fitch cũng chỉ ra rằng việc quản lý nợ chính phủ và năng lực của chính phủ trong việc kêu gọi các nguồn tài chính thông qua thị trường đa dạng trong nước đã làm giảm nhu cầu huy động vốn trên thị trường quốc tế. Israel có khả năng huy động vốn từ nhiều nguồn bên ngoài.

Mặt khác, trong báo cáo, hệ thống chính trị ở Israel bao gồm chính sách liên minh mới chưa thực sự khẳng định mình. Hơn nữa, Israel nằm trong một môi trường không an toàn với nguy cơ rủi ro địa-chính trị cao từ các nước láng giềng, làm tăng chi phí quốc phòng từ đó giảm các hoạt động kinh tế. Bên cạnh đó, Fitch chỉ ra rằng mức nợ chính phủ tương ứng với GDP của Israel đặc biệt cao hơn so với các nước tương tự, và dự kiến sẽ chưa thuyên giảm do thâm hụt ngân sách lớn của chính phủ, bắt nguồn từ sự sụt giảm doanh thu thuế và áp lực tăng chi phí.

Về vấn đề thâm hụt ngân sách, Fitch cho biết chính phủ hiện thời đã đề ra mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách và sẽ phải ứng phó với các áp lực tăng chi phí. Một nguyên nhân nữa cho sự hạ bậc trong đánh giá của Israel trong mục này là do tình hình địa-chính trị, bao gồm cả việc tấn công Iran, hoặc do kết quả của sự suy giảm liên tục trong hệ thống nguyên tắc tài chính và sự gia tăng tỷ lệ nợ công/GDP.

Fitch lưu ý rằng họ sẽ xem xét việc nâng thứ hạng của Israel trong xếp hạng tín dụng khi các nguyên tắc tài chính của chính phủ sẽ giúp giảm tỷ lệ nợ công/GDP xuống khoảng mức 60%, hoặc tình hình địa-chính trị được cải thiện.

Xem chi tiết TCBC trên trang web Bộ Tài chính Israel

 

2013-05-08T16:58:02+00:00May 8th, 2013|Tài chính, Thông tin chung|0 Comments