Bản tin Kinh tế Việt Nam – Israel, Quý 1/2014

 

Phòng Kinh tế và Thương mại, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam sẽ cập nhật và gửi tới đối tác và đồng nghiệp tại Việt Nam Bản tin Kinh tế Việt Nam – Israel với mục đích cập nhật tình hình kinh tế và thương mại cũng như những hoạt động thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh.

Bản tin Kinh tế Việt Nam – Israel Quý 1

Newsletter1

 

2014-02-07T16:41:31+00:00February 7th, 2014|Thông tin chung|0 Comments