symbol

Thương mại hai chiều Việt Nam- Israel vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh

 

Theo Vụ thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á trên trang thông tin Trung tâm xúc tiến thương mại Cần Thơ, nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Trong bối cảnh còn có nhiều khó khăn của kinh tế thế giới và Việt Nam, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Israel vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh. Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2013, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Israel đạt 605,24 triệu đô la Mỹ tăng 38,15%. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt 400,61 triệu đô la, tăng 43,45%, nhập khẩu từ Israel đạt 204,73 đô la, tăng 28,84% so với cùng kỳ năm trước.

Một điểm rất đáng chú ý là, năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 200 triệu đô la giá trị hàng điện thoại và linh kiện sang Israel, tiếp tục là mặt hàng có mức tăng trưởng cao nhất, 107% (năm 2012 tăng 122%). Điều này cho thấy, Israel có thể sẽ là một trong những thị trường tiềm năng cho xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện cho những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, những mặt hàng truyền thống vẫn giữ vững được nhịp độ tăng trưởng như hàng thủy sản và giầy dép các loại.

Xem Bảng tổng hợp kim ngạch thương mại Việt Nam – Israel 2012 – 2013

Nếu không kể đến mặt hàng điện thoại và linh kiện, thì năm 2013, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Israel không có nhiều thay đổi so với năm 2012. Đứng đầu vẫn là hàng thủy sản với kim ngạch đạt 42,2 triệu, sau đó đến mặt hàng cà phê đạt 25,89 triệu, hạt điều đạt 23,67 triệu, giày dép các loại đạt 18,42 triệu và hàng dệt, may đạt 15,57 triệu đô la, chỉ có kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng điều giảm nhẹ -4,5% so với năm 2012.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Israel đều có mức tăng trưởng cao, đặc biệt là mặt hàng phân bón phục vụ cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

Để quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Israel tăng trưởng bền vững hơn trong thời gian tới, hai nước cần có chiến lược, kế hoạch và những hoạt động cụ thể nhằm đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu mà hai nước có thế mạnh, tăng cường sử dụng hàng hóa của nhau trong các dự án hợp tác sản xuất công, nông nghiệp và xây dựng dân dụng tại mỗi nước.

Lê Hồng Quang

Vụ thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á