symbol

Think Cyber 2014

 

Trong những năm gần đây, cuộc cách mạng vũ bão trong công nghệ thông tin đã thay đổi thế giới mà chúng ta đang sống, với những cơ hội và rủi ro đi kèm, giữa không gian thực và không gian số. Cuộc cách mạng này đã sản sinh ra những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo ở nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ khác nhau.

Để nhanh chóng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng này một cách hiệu quả, chúng ta cần phải thận trọng khi đối mặt và liên tục đưa ra giải pháp cho những thách thức đặt ra.

Israel đứng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh mạng và là nhà lãnh đạo của thế giới về nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực này.

Israel đăng cai nhiều sự kiên Triển lãm và hội nghị quốc tế về giải pháp mạng, tập hập những công ty đa quốc gia hàng đầu, hàng trăm công ty khởi nghiệp, nhiều công ty đầu tư và nhà đầu tư tư nhân, công ty và chuyên gia đầu tư mạo hiểm.

Với tư cách là quốc gia định hướng kinh doanh và công nghệ Israel đã gia nhập cộng đồng mạng thế giới với hoạt động nghiên cứu và theo đuổi những giải pháp đột phá trong công nghệ mạng quốc phòng cho nhiều ngành khác nhau dựa trên nhu cầu cụ thể.

[youtube]http://youtu.be/AvjGi8fkt6w[/youtube]