symbol

Đầu tư khởi nghiệp tăng mạnh kể từ năm 2000

 

175 công ty công nghệ cao của Israel đã huy động vốn được 930 triệu chỉ trong quý hai năm 2014, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu hoạt động đầu tư mạo hiểm Israel (IVC Research Center). Đây là con số kỷ lục theo quý kể từ năm 2000 và vượt xa quý trước với 673 triệu Đô la (tăng 38%), và tăng 109% so với 446 triệu Đô la huy động được cùng kì năm 2013. Theo Globes

 

152170906-575

 

Trung bình mỗi công ty huy động được 5.3 triệu đô la chỉ trong quý 2 năm 2014, tăng mạnh so với4.2 triệu của quý trước và 3.2 triệu của cùng kì năm ngoái.

Tổng số vốn huy động được gồm 135 triệu đô la đầu tư vào công ty Landa Digital Printing bởi tập đoàn Altana Group, Đức. Tuy nhiên, kể cả khi không có thỏa thuận này, tổng đầu tư trong quý đã đạt mức cao kỷ lục là 795 triệu đô la, tăng 18% so với quý trước, và 78% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn tài chính trung bình của mỗi công ty, không kể giao dịch của Landa là 4.57 triệu đô la.

108 giao dịch đầu tư mạo hiểm với tổng giá trị 572 triệu đô la, chiếm 62% tổng số vốn huy động. Mặc dù con số này chưa đạt chỉ tiêu trung bình 5 năm là 77%, nó vượt xa mức trung bình theo quý là 444 triệu Đôla kể từ đầu năm 2013 (29%).

Vòng tài trợ trung bình cho đầu tư mạo hiểm là 5.3 triệu đô la, giảm so với mức 6.1 triệu đô la quý trước nhưng tăng lên so với mức 4.2 triệu đô la so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, 335 công ty công nghệ cao Israel đã huy động được khoảng 1.6 tỉ đô la, tăng 81% so với 885 triệu cùng kì năm trước, và 67% so với 962 triệu của 6 tháng đầu năm 2012. Đây là thời kì tăng mạnh nhất của vốn huy động trong lịch sử công nghệ cao Israel.

Theo Ofer Sela, chuyên viên Tập đoàn công nghệ KPMG Somekh Chaikin, “Các công ty trưởng thành, doanh thu gia tăng đang tiếp tục huy động vốn đáng kể. Trong khi trước đây, các nguồn vốn đầu tư mạo hiểm thường tập trung vào lộ trình M&A như một cách hỗ trợ các công ty trưởng thành và hoàn lại vốn thì đến nay, các công ty phát hành lần đầu tiên ra công chúng trên sàn NASDAQ IPOs là động lực chính của hoạt động đầu tư mạo hiểm.”

Ông nói thêm, “SaaS và các công ty khác hoạt động trong mô hình doanh thu định kì hiện đang thống trị đầu tư được hậu thuẫn bởi đầu tư mạo hiểm. Chúng ta đang chứng kiến rất nhiều công ty ở giai đoạn đầu tư hạt giống coi họ như là các công ty hoạt động theo mô hình doanh thu định kì. Sự dịch chuyển từ kinh doanh sản phẩm hàng hóa sang dịch vụ là một thách thức trong giai đoạn tiếp theo.”

Đầu tư ban đầu là khoảng 52 triệu đô la, chiếm 34% tổng số đầu tư mạo hiểm – tăng một chút so với tỉ lệ trung bình quý 33% vào năm 2013. Tỉ lệ này của quý trước là 37% và của cùng kỳ năm trước là 25%.

Vào quý hai năm 2014, ngành khoa học đời sống nổi trội hẳn lên và thu hút nhiều đầu tư nhất. 44 công ty đã kêu gọi được 251 triệu đô la, chiếm 27% tổng số vốn đầu tư, tăng 83% so với 137 triệu đô đầu tư vào ngành này trong quý trước và 156% so với 98 triệu vào cùng kỳ năm 2013.

Theo Koby Simana, giám đốc điều hành IVC Research Center, “Trong quý hai năm 2014, chúng ta chứng kiến sự gia tăng liên tục ở tất cả các vòng gọi vốn, từ giai đoạn đầu tiên như vòng đầu tư hạt giống, vòng cấp vốn đầu tiên (A) cho đến các vòng gọi tiếp theo. Sự gia tăng ở các vòng đầu có phần nhờ lượng đầu tư vào Landa, phần cấp vốn lần đầu của công ty. Sự gia tăng ở các vòng tiếp không lớn, do phần lớn vốn ở vòng này là kết quả của các giao dịch ở các vòng sau đó, từ vòng cấp vốn D trở đi.”

“Chúng tôi tìm thấy mối tương quan trực tiếp giữa giá trị của thỏa thuận và vòng gọi vốn. Có vẻ như sự gia tăng đáng kể của vòng cuối là do sự gia tăng số lượng các thỏa thuận trị giá hơn 20 triệu. Trong sáu tháng đầu năm 2014, đã có 15 thỏa thuận trị giá hơn 20 triệu đô la, gần bằng số lượng thỏa thuận của cả năm 2013.