symbol
Triển vọng xuất khẩu nông, thủy sản sang thị trường Israel

Triển vọng xuất khẩu nông, thủy sản sang thị trường Israel

  Cần biết – Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, trong năm 2013, tổng kim ngạch các mặt hàng nông thủy sản xuất khẩu sang thị trường Israel
Read more
Cập nhật tình hình Kinh tế Israel

Cập nhật tình hình Kinh tế Israel

  Cập nhật ngày 24.7.2014  • Nhìn chung, nền kinh tế mạnh mẽ của Israel đang tiếp tục hoạt động bình thường, bất chấp một số thiệt hại không thể tránh khỏi cho ngành công
Read more