Khoa học, công nghệ và đổi mới ở Israel?

Israel là một nền kinh tế nhỏ đứng đầu thế giới trong các lĩnh vực công nghệ cao năng động, như phần mềm. Theo website Hỏi đáp khoa học kỹ thuật , Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu chỉ làm chậm sự tăng trưởng của nước này trong một thời gian ngắn. Với BERD đạt 3,51% GDP trong năm 2010, Israel dẫn đầu các nước OECD. Tỷ lệ sáng chế ba vùng của Israel trong GDP đạt mức trung bình cao và đăng kí nhãn hiệu thương mại trên mức trung bình của OECD. Tỷ lệ các nhà đầu tư NC&PT hàng đầu tương đương với mức trung bình của OECD. Về Tinh thần doanh nghiệp, Israel dẫn đầu OECD về vốn mạo hiểm. Cơ sở hạ tầng CNTT-TT quốc gia đạt mức trung bình.

Với 45% dân số trựởng thành có trình độ đại học, Israel nằm trong số những quốc gia dẫn đầu OECD. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục khoa học của Israel lại rơi vào phạm vi trung bình thấp; điều này cho thấy sự cần thiết cải cách tăng cường chất lượng. Tỷ trọng việc làm trong lĩnh vực KH&CN đạt mức trung bình OECD. Liên kết giữa nghiên cứu và công nghiệp tương đương mức trung bình của OECD: Chi tiêu NC&PT công được tài trợ bởi ngành công nghiệp chỉ chiếm 0,06% GDP vào năm 2008. Tuy nhiên, Isarel dẫn đầu các nước OECD về số lượng tương đổi bằng sáng chế PCT của các trường đại học và phòng thí nghiệm công. Tỷ lệ đồng tác giả quốc tế gần mức trung bình của OECD, trong khi sự tham gia đồng sáng chế quốc tế (chiếm 14% tổng số các đăng ký sáng chế PCT) thấp hơn mức chuẩn.

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu KHCNĐM: Israel có cường độ NC&PT rất cao trong khối OECD, với GERD năm 2010 đạt 4% GDP (không bao gồm quốc phòng). Đầu tư cho NC&PT tăng trung bình 4,1% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2010. Khu vực tư nhân tài trợ khoảng 52% GERD trong năm 2008.

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Tuy không có chiến lược hay kế hoạch quốc gia nào về chính sách KHCNĐM, nhưng Israel công bố nhiều báo cáo và văn kiện chính sách đưa ra nhiều định hướng. Một số lĩnh vực cụ thể được xác định thuộc những mục trọng tâm của chính sách gồm: công nghệ sinh học, công nghệ nano, lĩnh vực công nghệ sạch và nâng cao hiệu suất của các ngành công nghiệp công nghệ thấp. Đồng thời chú ý nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chính sách quản trị KHCNĐM: Không có sự thay đổi đáng kể nào gần đây trong quản trị KHCNĐM. Một vấn đề ưu tiên chính liên quan đến quản trị là cải tiến đánh giá chính sách. Điều này dẫn đến việc thành lập một bộ phận thẩm định chính sách thuộc văn phòng của các nhà khoa học đứng đầu, tư vấn về các vấn đề chính sách liên quan đến hỗ trợ công cho NC&PT và các chương trình đánh giá.

Nền tảng khoa học: Israel có một nền tảng khoa học mạnh mẽ và là một trong những nước đứng đầu OECD về tỷ trọng trong số 500 trường đại học hàng đầu thế giới. Công bố khoa học của Israel đạt mức trên trung bình. Chi tiêu công cho NC&PT tính theo tỷ trọng GDP ở mức trung bình. Kế hoạch giáo dục đại học năm 2011-2015 tìm cách nâng cao chất lượng giáo dục đại học và nghiên cứu. Nhiều biện pháp đã được thực hiện. Tài trợ của Quỹ Khoa học Israel cho nghiên cứu cạnh tranh tăng từ 75 triệu USD đến 139 triệu USD.

Ngoài ra, để khuyến khích nghiên cứu chất lượng cao, một hình thức tài trợ mới đã được áp dụng dựa nhiều hơn vào đánh giá hiệu suất hoạt động thực tế. Các nguồn lực bổ sung cũng được chuẩn bị sẵn sàng để cho phép thuê thêm giảng viên mới tại các trường đại học và để cải thiện cơ sở hạ tầng của các trường đại học. Các trung tâm dự án xuất sắc I-CORE nhằm mục tiêu tăng cường cơ sở hạ tầng nghiên cứu trong các lĩnh vực đã được lựa chọn. Dự án được chính phủ phê chuẩn và được Hội đồng Giáo dục Đại học của Israel thông qua vào tháng 3/2010, có tổng ngân sách khoảng 362 triệu USD.
NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Nhiều biện pháp đã được thực hiện để hỗ trợ NC&PT doanh nghiệp; khoảng 80% ngân sách NC&PT dành cho các DNVVN. Quỹ NC&PT đã được thành lập để giảm thiểu rủi ro cho các nhà đổi mới công nghiệp. Quỹ này phê chuẩn dự án của tất cả các loại hình doanh nghiệp – mới khởi nghiệp hay DNVVN, thậm chí cả các công ty lớn – dựa trên tư vấn của các chuyên gia công nghiệp và đánh giá các dự án có hệ thống. Đây là một công cụ đã được sử dụng trong phát triển thành công lĩnh vực CNTT-TT và hiện nay tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực ưu tiên mới như công nghệ sinh học.

Tinh thần doanh nghiệp: Hỗ trợ cho các công ty mới khởi nghiệp là một khía cạnh quan trọng trong chính sách KHCNĐM của Israel. Chương trình Vườn ươm công nghệ hỗ trợ giai đoạn đầu cho doanh nghiệp công nghệ bằng cách hỗ trợ chuyển đổi các ý tưởng sáng tạo thành các sản phẩm thương mại có khả năng thành công. Ngân sách của chương trình là vào khoảng 40 triệu USD. Chương trình TNUFA cũng hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ đổi mới ở giai đoạn trước khởi nghiệp bàng cách giúp chuẩn bị đăng ký sáng chế và đánh giá tính khả thi công nghệ và tải chính của các sáng kiến.

Dòng tri thức và thương mại hóa: Một số chương trình hỗ trợ sự tương tác giừa khu vực nghiên cứu công và công nghiệp tư nhân. Một trong số đó là chương trình MAGNET, được thành lập vào năm 1994 và có ngân sách là 57 triệu USD vào năm 2011. Chương trình này hỗ trợ nghiên cứu khái quát tiền cạnh tranh do các côngxocxium công nghiệp và các tổ chức nghiên cứu thực hiện. Chương trình hỗ trợ các đề suất từ các viện nghiên cứu, ngành công nghiệp, và các nhân viên MAGNET cũng đề xuất ý tưởng với các viện và ngành công nghiệp như là một cách để hình thành các côngxocxium. Một mục tiêu bổ sung của chương trình là hỗ trợ sự phát triển các cụm công nghệ. Chương trình NOFAR tích cực hỗ trợ thương mại hóa bằng cách tài trợ nghiên cứu khoa học về công nghệ sinh học và công nghệ nano nhằm điều chỉnh các hoạt động đổi mới phù hợp để sử dụng cho các ngành công nghiệp và khuyến khích áp dụng. Ngân sách phân bổ cho các dự án kéo dài 12-15 tháng thường vào khoảng 100.000 USD.

Các lĩnh vực công nghệ, mới nổi: Bốn lĩnh vực nghiên cứu khoa học được I-CORE lựa chọn làm các lĩnh vực ưu tiên chính sách then chốt, bao gồm cả đầu tư vào giáo dục đại học các ngành liên quan cho những năm tới. Đó là các lĩnh vực: bản chất phân tử trong bệnh tật ở người, khoa học nhận thức, khoa học máy tính, các nguôn năng lượng bền vững và tái tạo. Mục tiêu là phát triển các lĩnh vực công nghiệp mới có thể mang lại cho Israel lợi thế cạnh tranh quốc tế. Các lĩnh vực ưu tiên khác bao gồm nghiên cứu não bộ, công nghệ nano và công nghệ sinh học, với sự hỗ trợ từ Quỹ Công nghệ sinh học Israel.

Đổi mới xanh: Đổi mới sáng tạo xanh là một ưu tiên quan trọng, đặc biệt tập trung vào các nguồn năng lượng bền vừng và tái tạo. Một trung tâm công nghệ được thành lập để hỗ trợ việc chuyển giao trí thức từ các học viện tới ngành công nghiệp cho đến giai đoạn “chứng minh khái niệm” và cung cấp cơ hội thử nghiệm những công nghệ như vậy. Một trung tâm công nghệ khác liên quan đến đổi mới sáng tạo xanh tập trung vào công nghệ nước, một lĩnh vực mà Israel đã đóng góp những đổi mới tiên phong.

Khoa học và Công nghệ Thế giới 2013
Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc Gia – Bộ KH&CN
Nguồn tin: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật (www.hoidap.vinhphucdost.gov.vn)

2015-03-21T15:34:57+00:00March 21st, 2015|Thông tin chung|0 Comments