symbol
Ngành Khoa học đời sống và các công nghệ sáng tạo của Israel tiếp tục thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn

Ngành Khoa học đời sống và các công nghệ sáng tạo của Israel tiếp tục thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn

category: Y tế
Ngành Khoa học đời sống năng động của Israel đang phát triển ở tốc độ nhanh chóng, đóng góp lớn vào thị trường y tế toàn cầu. Hiện nay, Israel có hơn 1200 công ty
Read more