4 tỷ đô la Mỹ là số vốn mà các startups công nghệ của Israel đã huy động được kể từ đầu năm 2016

Báo cáo gần đây của IVC/KPMG cho biết, kể từ đầu năm tới nay, các doanh nghiệp công nghệ của Israel đã huy động được số vốn ấn tượng là 4 tỷ đô la Mỹ. Theo Israel21c

Chỉ từ tháng 7 tới tháng 9 năm 2016, ngành công nghiệp công nghệ cao của Israel đã huy động được số vốn là 1.19 tỷ đô la Mỹ. Số vốn lớn nhất trong quý 3 vừa rồi thuộc về công ty địa nhiệt Ormat Technologies. Theo báo cáo này, nếu không tính số vốn mà Ormat huy động được, thì lượng vốn mà các DN còn lại đã mang về trong quý 3 là 982 triệu đô la Mỹ. Báo cáo của IVC/KPMG cũng chỉ ra rằng, có tổng cộng 142 cuộc huy động vốn trong quý 3/2016, con số này giảm 26% so với quý 2/2016 (193 cuộc huy động vốn).

Kể từ đầu năm 2016, các DN công nghệ cao của Israel đã huy động được tổng cộng là 4 tỷ đô la Mỹ (tương ứng 510 cuộc huy động), tăng 27% so với số vốn 3.15 tỷ đô la Mỹ và 491 cuộc huy động vốn của 9 tháng đầu năm 2015.

2016-10-31T08:23:03+00:00October 31st, 2016|Thông tin chung|0 Comments