Bảo vệ thực vật – vấn đề và thách thức

Bảo vệ thực vật thông qua quản lý sâu bệnh, kiểm soát khí hậu, các rào cản vật lý và kiểm soát chất hóa học.

Việc sản xuất các vật liệu nhân giống cây đòi hỏi sự chú ý chặt chẽ tới khâu quản lý sâu bệnh, dịch hại và tới mức độ dư lượng tối đa (MRL). Sản xuất vật liệu nhân giống cây sạch mầm bệnh với mức MRL thấp thật sự là một thách thức. Để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của từng quốc gia cụ thể đối với các sản phẩm yêu cầu công ty sản xuất phải quản lý hóa chất tốt, sử dụng các mô hình kiểm tra sáng tạo và các ứng dụng hiệu quả.

 

Quản lý sâu bệnh, dịch hại

Chương trình quản lý sâu bệnh, dịch hại của công ty Hishtil’s được thiết kế dựa trên nhiều mức độ phòng ngừa, kiểm tra và quản lý mầm bệnh, hệ thống độc đáo dành cho việc ứng dụng của các tác nhân sinh học và hóa học, các phương phát vệ sinh bao gồm các trạm khử trùng tại mỗi lối vào.

Mỗi chu kỳ an ninh đều liên quan tới công tác kiểm tra nội bộ và giám sát bên ngoài.

Các cán bộ nhân viên đều thực hiện nghiêm chỉnh quy định kiểm soát hàng ngày của công ty, trong khi các chuyên gia sẽ thực hiện việc kiểm tra thường xuyên. Một chuyên gia về kiểm soát và bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Israel sẽ giám sát việc kiểm soát dịch hại và sâu bệnh và cho phép việc xuất khẩu các giống cây sau này. Kiểm soát sinh học nhờ vào: bọ săn mồi, ong bắp cày kí sinh và bọ ăn thịt. Khâu kiểm soát hóa chất gồm các phoưng pháp điều trị dự phòng hàng tuần, kết hợp với các phương pháp điều trị tập trung dành cho các bệnh nhiễm trùng cụ thể.

Quản lý dư lượng chất hóa học

Việc quản lý dư lượng chất hóa học đòi hỏi bên quản lý phải liên tục tham khảo các nguồn thông tin từ các cơ sở dữ liệu của châu Âu, Hoa Kỳ, Tổ chức Y tế thế giới, Anh và Nhật nhằm cung cấp các quy định và ứng dụng cập nhật nhất. Các tiêu chuẩn về thành phần hoạt chất đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây và phải được theo dõi liên tục. Một số chất hóa học hiệu quả như abamectin cần phải được sử dụng cẩn thận bởi chúng có thể ảnh hưởng xấu tới các loài bọ ăn thịt.

Các bạn có thể đọc đầy đủ bài viết của công ty Hishtil’s tại đây: http://www.israelagri.com/_Uploads/dbsAttachedFiles/hishtilast.pdf

 

2016-12-05T19:57:28+00:00December 5th, 2016|Nông nghiệp|0 Comments