symbol

Học bổng các khóa học ngắn hạn của Bộ Ngoại giao Israel

Đại sứ quán Israel mời các ứng viên đăng kí tham gia học bổng các khóa ngắn hạn của Bộ ngoại giao Israel.

1. Khóa học “Công nghệ sạch – Công nghệ môi trường, đổi mới và hệ thống quản lí trong phát triển kinh tế địa phương và khu vực” (Clean Technologies – Environmental technology, innovation and management systems as a means for regional and local economic development)
Thời gian học: 27/08 – 20/09/2017
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017
Chi tiết: http://bit.ly/scholarship-congnghesach

2. Khóa học “Doanh nghiệp đổi mới: Từ ‎ý tưởng đến khởi nghiệp” (Innovative Entrepreneurship: From an Idea to Starting a Business)
Thời gian học: 28/08 – 14/09/2017
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017
Chi tiết: http://bit.ly/scholarship-israel-tuytuongdenkhoinghiep

Mẫu đơn đăng kí được đăng tải tại: http://bit.ly/applyform16

Mọi chi phí liên quan đến khóa học bao gồm học phí, chi phí đi lại tại Israel, tiền ăn ở sẽ do chính phủ Israel tài trợ. Tiền vé máy bay hai chiều Việt Nam – Israel và tiền tiêu vặt sẽ do cơ quan cử học viên hoặc học viên tự chi trả.
Yêu cầu ứng viên có bằng chuyên ngành, tiếng Anh tốt.

Thông tin thêm xin liên lạc với cô Nguyễn Bảo An, điện thoại (04) 38433140 (máy lẻ 511), di động 0913 213 114, email: mashav@hanoi.mfa.gov.il