Tối ưu hóa quá trình tưới và bón phân nhờ Lysimeter

Lượng nước cần dùng (và mức giá của nó) là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới lợi nhuận của từng mùa vụ, đặc biệt ở những nơi thiếu nước. Hiểu rõ lượng nước cần dùng cho từng loại cây trồng chính là cách đầu tiên để có thể tối ưu hóa quá trình tưới nước cho cây. Phương pháp chính xác nhất để có thể đo được lượng nước mà từng loại cây trồng cần là sử dụng lysimeter. Theo IsraelAgri.

Lysimeter là một bể nước lớn nằm trên một chiếc cân. Bằng việc theo dõi và ghi lại sự thay đổi của trọng lượng bể nước, chúng ta có thể tính toán được lượng nước thấm vào (nước tưới và nước mưa) và thoát ra thông qua quá trình bốc hơi và thoát nước. Nhược điểm của việc sử dụng Lysimeter đó là sản phẩm này khá tốn kém và quá trình bảo dưỡng cũng mất nhiều thời gian.

Lysimeter hiện đang được trang bị tại một số dự án nông nghiệp tại Israel. Khi lượng nước ở trong Lysimeter thấp hơn mức đáy, lượng nước này sẽ được đo và thu lại để phân tích hóa học. Điều này cho phép đánh giá tiềm năng của lượng nước ngầm cũng như phân tích chất lượng nước để từ đó có thể đảm bảo được sự bền vững.

Một trong số các nghiên cứu mà công ty đang thực hiện, đó là việc tối ưu hóa quá trình tưới cho cây lạc

Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu về việc trồng cây lạc tại các cánh đồng từ năm 2013. Trong năm đầu tiên, chúng tôi đo lượng nước mà loại cây này cần, và trong những năm tiếp theo, chúng tôi thao tác số lượng và tần suất tưới, ở các giai đoạn phát triển khác nhau của cây. Trong những năm đó, chúng tôi ghi lại các phản ứng của cây trồng, chất lượng, sản lượng của cây.

Kết quả cho thấy:
1. Độ ẩm tưới tối ưu (80-100cm) trước khi gieo trồng làm tăng khả năng nảy mầm và giảm lượng nước tưới trong cả năm, từ đó tăng chất lượng và số lượng của cây trồng.
2. Tăng tưới trong giai đoạn ra hoa làm tăng số lượng nhưng giảm chất lượng, từ đó làm giảm lợi nhuận.
3. Giảm lượng nước trong giai đoạn ra hoa làm giảm só lượng lá nhưng tăng số lượng hạt đậu đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Từ những ghi chép đó, một giao thức lập kế hoạch tưới được xây dựng và công bố dựa trên yếu tố cây trồng và khả năng bốc hơi. Lượng nước tưới được tính toán chính xác, từ đó giúp người nông dân tối ưu hóa lợi nhuận của họ.

2018-01-07T12:46:35+00:00January 7th, 2018|Công nghệ nước, Nông nghiệp|0 Comments