symbol

Giải pháp phần mềm cho các nhà nhân giống cây trồng và thử nghiệm giống

Công ty Phenome Networks được thành lập vào năm 2008 bởi Giáo sư Dani Zamir, một nhà di truyền học thực vật và Tiến sĩ Yaniv Semel, nhằm cung cấp một bộ giải pháp phần mềm dành cho các nhà nhân giống cây trồng và những người thử nghiệm giống.

Sản phẩm hàng đầu của công ty là gói phần mềm có tên gọi PhenomeOne Breeding Software. Phần mềm này cho phép các nhà sử dụng có thể nắm bắt, sắp xếp và quản lý các dữ liệu được tạo ra từ quá trình nhân giống. Phần mềm sắp xếp dữ liệu một các thân thiện với người dừng và hỗ trợ những nhà tạo giống, nhà thử nghiệm giống và các nhà nghiên cứu di truyền giống, nhằm xác định các giống và các cây lai tốt nhất, có giá trị phát triển trong tương lai và có tiềm năng để trở thành các sản phẩm có thể thương mại hóa hoặc được sử dụng trong canh tác sau này.

Gói phần mềm hỗ trợ tất cả các giai đoạn của quá trình thử nghiệm nhân giống, nhân giống và lai giống, bắt đầu với giai đoạn đầu của việc thu thập dữ liệu di truyền đầy hứa hẹn, qua giai đoạn lựa chọn và đánh giá, phù hợp với hầu hết nhu cầu của chương trình nhân giống.

Gói phần mềm PhenomeOne đặc biệt thân thiện với người dùng và rất linh hoạt. Phần mềm có thể sử dụng với Excel trong việc hỗ trợ tải lên và tải xuống dữ liệu dễ dàng đến và đi từ Excel. PhenomeOne được áp dụng cho tất cả các loại cây trồng bao gồm cây trồng, rau, cây cảnh và các loài thực vật khác.

Đọc thêm tại:

http://www.israelagri.com/?CategoryID=403&ArticleID=1588