HaZera – nhà sản xuất các giống rau được sử dụng tại hơn 100 quốc gia

“HaZera” chuyên phát triển các loại rau với nhiều màu sắc phong phú, với mùi vị khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người trồng trọt, nhà phân phối và người tiêu dùng. Theo IsraelAgri.

Các giống cây được trồng trong nhà kính chủ yếu phù hợp với khi hậu Israel, và thời gian sử dụng trên kệ thường khá ngắn do thời gian yêu cầu từ lúc thu hoạch tới lúc sản phẩm được bày trên bàn ăn của người tiêu dùng thường ngắn. Ngược lại, với các nhà kính chuyên để trồng những loại rau xuất khẩu, công ty đã sáng tạo ra hơn 60 giống với thời gian sử dụng trên kệ dài, trong đó có những giống có thời gian sử dụng trên kệ tới 3 tuần.

Thời gian sử dụng trên kệ dài của sản phẩm là lợi thế cho người trồng trọt. Nhờ đó, họ có thể thu hoạch các loại dưa một hoặc hai lần trong một năm, giúp giảm chi phí nhân công và các chi phí khác. Còn đối với những nhà bán lẻ thì việc các sản phẩm có thơi gian sử dụng trên kệ dài cũng giúp giảm được số lượng sản phẩm bị lãng phí hơn so với trước đây.

HeZera đã cung cấp hàng tram giống rau tới hơn 100 quốc gia. Công ty có mạng lưới liên kết không chỉ với các nhà trồng trọt mà còn với những nhà phân phối và người tiêu dùng. Công ty hiểu nhu cầu của từng nhóm đối tác, nhờ vậy họ đã đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng để phù hợp với từng nhóm khách hàng.

 

2018-08-27T08:20:39+00:00August 27th, 2018|Nông nghiệp|0 Comments