symbol

COMM BOX – Một kỷ nguyên mới trong quản lý trang trại chăn nuôi

Hệ thống này đã thay đổi hoàn toàn cách sống của nông dân và khả năng quản lý của họ

chickens

 

Trong thời đại hiện đại, quản lý trang trại chăn nuôi là một nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi mở rộng đầu tư càng ngày càng nhiều, mà khi vấn đề là quản lý một tổ hợp trang trại trải rộng trên một diện tích lớn. Ngoài ra, trong những năm gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới đã tăng tiêu chuẩn chăn nuôi, buộc nông dân phải làm việc dựa theo điều kiện được đặt ra để tiếp thị cho các nước đó. Thêm vào đó là giảm lợi nhuận và tăng đầu vào cho nông nghiệp.

Dựa trên thực tế đó, người trồng tìm cách để cải thiện khả năng kiểm soát từ xa những gì mà họ đang thực hiện trên chính trang trại mà họ quản lý ( ví dụ như chuồng gà, chuồng bò sữa, và lợn con) mà không phải buộc di chuyển từ nơi này sang nơi khác, lãng phí thời gian quý báu của họ. Họ cũng tìm kiếm khả năng giám sát công nhân, khả năng lưu giữ thông tin đã tích lũy cũng như cơ hội để theo dõi các vấn đề về rủi ro ngay lập tức.

Tổng công ty Munters (Rotem), trong nhiều năm lãnh đạo trong lĩnh vực kiểm soát chăn nuôi, đã hiểu được nhu cầu này vài năm trước và phát triển một hệ thống máy tính gọi là RotemNet, giúp người nông dân nhận được cảnh báo từ chuồng gà hay kho sữa trong  trường hợp xảy ra trục trặc tại các địa điểm này. Điều này hạn chế việc người nông dân phải có mặt tại các trang trại suốt cả ngày. Nói cách khác, nông dân có toàn quyền kiểm soát những gì đã xảy ra, và các tính năng kiểm soát cũng được bản địa hóa dựa trên nhu cầu của họ.

Phát triển công nghệ cho phép MUNTERS Corporation phát triển một hệ thống mới cho quản lý trang trại chăn nuôi mang tên CommBox. CommBox, kết hợp với hệ thống RotemNetWeb, cung cấp cho nông dân quyền truy cập mạng vào bộ điều khiển của mỗi trang trại từ bất kỳ cài đặt nào, bao gồm cả trên điện thoại di động và cung cấp khả năng tải thông tin lên mạng. Thông qua đó, mỗi nông dân đều có quyền quản lý với từng trang trại của họ từ xa. Thêm vào đó, CommBox có thể tải dữ liệu từ mỗi trang trại lên một máy chủ trung tâm để chuyển chúng sang phần mềm quản lý. Những dữ liệu này sau đó phục vụ cho việc nghiên cứu (IOT).

Ứng dụng thứ hai đang tải thông tin lên máy chủ trung tâm, MUNTERS hoặc bất kỳ máy chủ nào khác, để người nông dân có thể thu thập thông tin và quản lý thông tin rất dễ dàng – cho dù mục đích nghiên cứu, đưa ra quyết định, xác định vấn đề, v.v. phần mềm quản lý bổ sung.

Không thể nghi ngờ gì khi hệ thống CommBox đã giúp người chăn nuôi chăn bước vào một kỷ nguyên mới, cho phép họ quản lý trang trại với hiệu quả cao hơn, làm việc ít hơn và là kết quả trực tiếp là tăng lợi nhuận của mình.