symbol
McDonald’s đã ký thỏa thuận mua lại công ty công nghệ Dynamic Yield, một start-up của Israel về trí tuệ nhân tạo

McDonald’s đã ký thỏa thuận mua lại công ty công nghệ Dynamic Yield, một start-up của Israel về trí tuệ nhân tạo

Các công ty của Israel đang hưởng trái ngọt từ sự bùng nổ công nghệ bán lẻ của đất nước – và những lợi ích mà những công nghệ đổi mới sáng tạo này đem
Read more