Cơ hội cho các công ty Dược đa quốc gia, các Tập đoàn công nghệ, Quỹ đầu tư Mạo hiểm tại Việt Nam hợp tác với Cơ quan Đổi mới Israel (IIA)

Cơ quan Đổi mới của Israel phối hợp với Cơ quan Sáng kiến Kỹ thuật số Quốc gia Israel trực thuộc Bộ Bình đẳng Xã hội Israel mong muốn lựa chọn một đơn vị nhượng quyền. Đây là đơn vị sẽ thành lập phòng thí nghiệm đổi mới về sức khỏe kỹ thuật số (sinh học tính toán), chú trọng vào các giải pháp công nghệ sinh học nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu trong lĩnh vực này.

Mục đích của phòng thí nghiệm là thúc đẩy khả năng nghiên cứu khoa học xuất sắc trong nhiều năm qua về sinh học tính toán, thông tin y học và bộ gen độc đáo, công nghệ thông tin hàng đầu, trí tuệ nhân tạo và tính toán, và hệ thống y tế tiên tiến ở Israel, để phát triển các giải pháp công nghệ sinh học tiên tiến kết hợp trí tuệ nhân tạo nhằm mang lại sự hợp tác hiệu quả ở Israel và trên toàn thế giới.

Cơ quan Đổi mới Israel sẽ tài trợ tới 6 triệu Shekel (NIS) để  thiết lập cơ sở hạ tầng công nghệ độc đáo và tài trợ lên tới 1 triệu Shekel (NIS) từ hoạt động hàng năm của phòng thí nghiệm được thành lập. Ngoài ra, Cơ quan Đổi mới Israel sẽ tham gia tài trợ cho các công ty phòng thí nghiệm với tỷ lệ 85% ngân sách được phê duyệt lên tới 3 triệu Shekel (NIS) cho mỗi dự án, tất cả đều cần được  sự chấp thuận của Ủy ban nghiên cứu về tính khả thi công nghệ của các dự án đề xuất bởi các công ty phòng thí nghiệm và theo các lợi ích của Chương trình theo dõi lợi ích Kỹ thuật số.

Phòng thí nghiệm đổi mới mới sẽ tham gia Chương trình Phòng thí nghiệm đổi mới của Cơ quan đổi mới Israel và hoạt động theo Tiểu mục C – Phòng thí nghiệm đổi mới công nghệ trong Chương trình theo dõi lợi ích kỹ thuật số # 29 – Chương trình phòng thí nghiệm đổi mới công nghệ

Đây là cơ hội tuyệt vời cho các công ty Dược đa quốc gia, các Tập đoàn công nghệ, Quỹ đầu tư Mạo hiểm  cùng chung tay với các doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu Israel để tiếp cận giai đoạn đầu tiên tài trợ của Cơ quan Đổi mới Israel.

Để nộp Đề xuất tham gia Dự án Phòng Thí nghiệm đổi mới sinh học tính toán-Kỹ thuật số, vui lòng truy cập: https://www.innovationisrael.org.il/en/opencall/digital-health-innovation-lab

Chi tiết Chương trình, xem link dưới đây (Phụ lục C)

https://innovationisrael.org.il/en/sites/default/files/Incentive%20Track%2029%20-%20Technological%20Innovation%20Labs.pdf

Mọi câu hỏi, xin vui lòng gửi đến email: Labs@innovationisrael.org.il trước ngày 14/5/2020 để chúng tôi trả lời đúng hạn.

Hạn cuối cùng gửi Đề xuất tham gia dự án là 1/9/2020 lúc 14:00

——————————-

The Israel Innovation Authority in collaboration with the National Israel Digital Initiative at the Ministry of Social Equality, announces the opening of a competitive process to select one franchisee who will set up a digital health (computational biology) innovation lab, with an emphasis on biotechnology solutions, in the face of global challenges in this field.  The purpose of the lab is to leverage the long-standing scientific excellence in computational biology, unique medical and genomic sources of information, leading information technology, computational and artificial intelligence, and the advanced health system in Israel, to develop innovative biotechnology solutions that incorporate artificial intelligence processes for fruitful collaboration in Israel and worldwide.

The Israel Innovation Authority will fund up to NIS 6 million for the establishment of a unique technological infrastructure, and up to NIS 1 million from the ongoing annual operation of the lab to be established. In addition, the Israel Innovation Authority will participate in the funding of  lab companies at a rate of 85% of the approved budget of up to NIS 3 million per project, all in accordance with the research committee’s approval of the technological feasibility of the projects proposed by lab companies and according to the benefits of the benefit track.

The new innovation lab will join the Israel Innovation Authority’s Innovation Labs Program and operate under Subsection C – Technological Innovation Lab in the Digital Health of Benefit Track # 29 – Technology Innovation Labs Program

A wonderful opportunity for multinational Pharma companies, tech giants, VCs to join forces with leading Israeli industry players and gain exposure to early stage – open innovation with the Israel Innovation Authority’s extensive funding!

Digital Health – Computational Biology Innovation Lab Call for Proposals is open. The detailed program can be viewed here (specified in Appendix C).

Please make sure that you submit the questions to Labs@innovationisrael.org.il by May 14, 2020 so we can address all of them in time.

The deadline to submit proposals is September 1st 14:00, 2020.

2020-04-28T11:24:34+00:00April 28th, 2020|Uncategorized|0 Comments