Đoàn các doanh nghiệp Israel trong lĩnh vực nông nghiệp tại Cà Mau và Kiên Giang

Từ ngày 16-18/6/2020, Đại sứ Israel tại Việt nam, Ngài Nadav Eshcar đã đến thăm và làm việc tại hai tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long là Cà Mau và Kiên Giang. Cùng đi với Ngài Đại sứ là đoàn Doanh nghiệp Israel gồm các công ty đại diện tại  Việt nam dẫn đầu là Tham tán Thương mại Israel tại Việt nam Yaniv Tessel. Đoàn doanh nghiệp Israel đến làm việc tại Cà Mau và Kiên giang gồm các công ty chuyên về tưới tiết kiệm, giống cây trồng chịu hạn, xử lí nước và khử mặn và công nghệ nuôi trồng thủy sản.

2020-06-24T09:19:15+00:00June 24th, 2020|Uncategorized|0 Comments