Ngân hàng Thế giới công nhận các chiến lược phi điều tiết của Israel

*Deregulation – Phi điều tiết: là việc loại bỏ hoặc đơn giản hóa các quy tắc và các quy định hạn chế hoạt động

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2020, đã khảo sát 190 nền kinh tế, việc thúc đẩy và đưa các doanh nghiệp đi vào hoạt động ở Israel dễ dàng hơn ở 155 quốc gia khác, bao gồm cả Thụy Sĩ!

Ấn tượng hơn nữa là việc Israel đã tăng 14 điểm từ thứ hạng 49 trong báo cáo 2018-2019. Đây là những thành quả khó đạt được trong nỗ lực của Bộ Nội vụ để giảm bớt quy định nặng nề.

Một phần lý do #Israel đã giải quyết thành công các quy định rườm rà, là nhờ công tác giảm thiểu, đơn giản hóa các quy định, thủ tục của một loạt các ủy ban liên văn phòng chính phủ, và chuyên trách cho mục tiêu cải cách môi trường kinh doanh ở Israel. Mục đích của các ủy ban này là để hiểu các “điểm đau” (những vấn đề của doanh nghiệp) và các khó khăn, từ đó đưa ra các giải pháp, xóa bỏ các rào cản và đơn giản hóa các quy trình.

Israel đã đạt được một số khía cạnh quan trọng của môi trường pháp lý và thực hiện một số cải tiến lớn để giảm bớt các quy trình tổng thể. Cấp phép kinh doanh mới là một trong những cải cách chính đã diễn ra, và một ủy ban đã được chỉ định chuyên trách để giải quyết các các vấn đề nổi cộm, và giảm bớt quá trình tổng thể.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập: https://bit.ly/37fr9qT

#InvestInIsrael

2020-06-24T07:37:34+00:00June 24th, 2020|Uncategorized|0 Comments