industry 4.0

Đại dịch COVID-19 chỉ là sự khởi đầu mới nhất trong một loạt các thách thức mà ngành sản xuất sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Ở một khía cạnh nào đó, tình hình hiện tại sẽ chỉ thúc đẩy khái niệm Công nghiệp 4.0 diễn ra nhanh hơn – tập trung vào năng suất, giảm chi phí, thời gian tiếp cận thị trường nhanh hơn, mang tới nhiều lợi thế cạnh tranh, bền vững và sáng tạo.

Israel, với văn hóa khởi nghiệp và hệ sinh thái tiên tiến, đang nhanh chóng trở thành tâm điểm cho công cuộc chuyển đổi Công nghiệp 4.0. Các công ty khởi nghiệp ở Israel nổi tiếng với khả năng thích ứng và tùy chỉnh công nghệ cho từng môi trường cụ thể. Các công nghệ chính cần thiết trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 bao gồm cảm biến, xử lý tín hiệu, phân tích dữ liệu, tích hợp phần cứng & phần mềm và đây là những lĩnh vực nổi trội của các công ty khởi nghiệp Israel.

Razor Labs là một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tại (AI), đang sử dụng công nghệ học sâu (deep learning) để tối ưu hóa quy trình kinh doanh và tối đa hóa doanh thu. 3 công nghệ nổi trội của công ty bao gồm DataMind, VisualMind và Future Learning. DataMind là một nền tảng tối ưu hóa ảo toàn bộ các quy trình sản xuất trên nền tảng ảo hóa. VisualMind là một nền tảng phân tích video, trong đó một số ứng dụng AI được tích hợp thành một giải pháp duy nhất. Future Learning là một chương trình đào tạo nhằm mục đích cho phép các học giả xuất sắc và các nhà phát triển phần mềm ưu tú giao lưu và bước vào lĩnh vực học sâu (deep learning)

CASTOR đã phát triển một phần mềm hỗ trợ ra quyết định để khai thác những lợi ích của ngành công nghiệp in 3D. Phần mềm này cho phép các kỹ sư thiết kế, quản lý NPI và kỹ sư sản xuất quyết định liệu công nghệ in 3D cói tối ưu hơn các phương pháp sản xuất truyền thống hay không. Công nghệ cung cấp dữ liệu kỹ thuật và lời khuyên để tối ưu chi phí cho một thiết kế máy hoàn chỉnh.

Inspekto Đây là công ty cung cấp hệ thống tự động được thiết kế để đưa thị trường Thị Giác Máy (Machine Vision) vào khóa học để thay thế các giải pháp trung tâm tích hợp hệ thống quản lý nội bộ (Quality Audit – QA). Các hệ thống được điều khiển bởi công nghệ không tích hợp nhằm kiểm tra chất lượng hình ảnh, lựa chọn và phân loại. Công nghệ này loại bỏ các tích hợp truyền thống vốn gây tốn kém tài nguyên và nâng cấp các đặc trưng công nghệ thị giác máy truyền thống.

Mobideo Platform là bộ ứng dụng tích hợp nhằm mục đích quản lý an toàn và hiệu quả lực lượng lao động công nghiệp. Nền tảng này thúc đẩy hiệu suất cá nhân tốt hơn và trao quyền làm việc theo tùy chỉnh nhóm. Viêc này được thực hiện qua thời gian thực qua đó tăng năng suất, trách nhiệm và truy xuất dữ liệu lịch sử để nhà quản lý ra quyết định. Kết quả của việc này nhắm tới việc cải thiện kết quả tài chính, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, tăng năng suất và an toàn lao động.

PrintSyst.ai tự động hóa quy trình công việc, từ đó các dịch vụ 3D và các kỹ sư sản xuất có thể ngày lập tức trở thành các chuyên gia in 3D. Để thực hiện việc này, các tác vụ lược thông qua một ứng dụng dựa trên nền tảng AI có tên gọi Perfector™. Perfecter ™ dựa trên công nghệ AI sẽ xác định mục đích sử dụng của các phần trong bản in 3D và khuyến nghị các tham số in để đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Nói cách khác, Perfector thực hiện các tác vụ và cho phép người vận hành học qua quá trình sử dụng mà không sợ mắc lỗi.

Để tạo điều kiện hợp tác và kết nối giữa các nguồn lực công nghệ tại Israel, Phòng Thương mại chịu trách nhiệm và có mạng lưới rộng lớn các văn phòng kinh tế trên toàn thế giới. Các hoạt động chính của Phòng Kinh tế và Thương mại bao gồm các hoạt động thúc đẩy thương mại và xuất khẩu, khởi xướng và duy trì các hiệp định thương mại nhằm xúc tiến và cải thiện các điều kiện thương mại của quốc gia, thu hút và khuyến khích đầu tư nước ngoài cũng như chịu trách nhiệm hợp tác chiến lược với các công ty nước ngoài.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.itrade.gov.il/ hoặc liên hệ với Tùy viên kinh tế Israel ở quốc gia sở tại.

Bài báo tham khảo:

https://www.sme.org/technologies/articles/2020/august/covid-19-disrupts-planning-not-advanced-technology/