ISRAEL THAM GIA TUẦN LỄ KẾT NỐI CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 2020

Từ ngày 30/10 đến 2/11/2020, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ (SATI), Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (Natec), Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Vista), Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp cùng Học viện Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Tuần lễ Kết nối Công Nghệ và Đổi mới sáng tạo 2020, được tổ chức tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm 2020 về đổi mới sáng tạo và kết nối khoa học công nghệ bao gồm các sự kiện nhỏ như Techdemo, Techmart, Growtech, Start up, Job fair. Năm nay, sự kiện đã thu hút 200 gian hàng của các cơ quan, Viện nghiên cứu và các doanh nghiệp Khoa học công nghệ tham gia sự kiện.

Tại Tuần lễ kết nối Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2020 (diễn ra từ ngày 30/10-2/11/2020), phòng Kinh tế thương mại Israel tại Việt Nam cùng doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp Israel đã có gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm trong lĩnh vực tưới tiết kiệm, quản lý nông nghiệp, IoT trong nông nghiệp, phân bón.

Phòng Kinh tế Thương mại Israel với Gian hàng thông tin tại đây, mong muốn giới thiệu các hoạt động kết nối doanh nghiệp công nghệ Israel và Việt Nam trong thời gian tới cũng như các sự kiện của Phòng Kinh tế Thương mại Israel tổ chức trong năm 2020 này như Hội nghị Triển lãm về công nghệ Số ngành Nước, Hội nghị triển lãm về Đổi mới Di động 5G, Hội thảo công nghệ Nuôi Tôm trong bối cảnh EVFTA có hiệu lực….

Chi tiết vui lòng xem tại: https://vnautomate.net/israel-tham-gia-tuan-le-ket-noi-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-2020.html

2020-12-30T02:07:00+00:00November 3rd, 2020|Nông nghiệp, Uncategorized|0 Comments