Theo Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA), Liên minh Phòng chống các Bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) và Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN), về tổng quan, so với Quy hoạch điện VII điều chỉnh, Quy hoạch điện VIII tại mốc 2030 đã có một số thay đổi lớn: loại bỏ 5.000 MW điện than, 29.800 MW điện than còn lại được phát triển từ 2021 kéo dài tới 2045; tăng tỷ trọng đóng góp của năng lượng tái tạo từ 21% lên 32,5%. Theo phương án được chọn, từ công suất nguồn điện hiện tại là 69.258 MW vào cuối năm 2020, dự kiến năm 2025, hệ thống sẽ có 102.193 MW công suất đặt, rồi lên 137.662 MW vào năm 2030 và đạt 276.601 MW năm 2045. Đi kèm với việc phát triển nguồn, kế hoạch phát triển lưới cũng không nhỏ với quy mô hằng năm là khoảng 1.300 km đường dây 500 kV, khoảng 2.100 km đường dây 220 kV, 8.600 MVA của trạm 500 kV, cỡ 9.600 MVA của trạm 220 kV. Riêng về mảng năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng mặt trời và năng lượng gió sẽ được phát triển mạnh mẽ trong tương lai, với tỷ lệ công suất đạt trên 42% vào năm 2045. Tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo (bao gồm cả thủy điện quy mô lớn) đạt 53% tổng công suất vào năm 2045.

 

Trong quá trình này, các giải pháp năng lượng tiên tiến từ Israel dưới đây trong lĩnh vực có thể đóng góp một phần vào kế hoạch gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo của Việt Nam:

  • Leviathan Energy: Năng lượng sạch từ các sản phẩm gió, thủy điện và sóng
  • Meteo-Logic: Hệ thống dự báo thời tiết tiên tiến, từ đó giúp đội ngũ vận hành hệ thống điện đưa ra các quyết định
  • Yam Pro Energy: Giải pháp thiết kế, xây dựng và vận hành các nhà máy điện sóng biển, với khả năng chuyển đổi năng lượng sóng thành năng lượng điện.
  • Vigdu Technologies: Thiết bị tiên tiến là giảm hiệu ứng suy giảm cảm ứng điện từ dành cho tấm pin mặt trời. Công ty đang có những bước đầu phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam.
  • BladeRanger: Thiết bị vệ sinh tấm pin mặt trời với khả năng tăng hiệu suất lên đến 70%

Phòng Kinh tế & Thương mại – Đại sứ quán Israel tại Việt Nam hoan nghênh các đơn vị quan tâm đến các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực Năng lượng nói chung và Năng lượng Tái tạo nói riêng. Mọi chi tiết kết nối và tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ:

Anh Luân Nguyễn – Cán bộ thương mại – Email: luan.nguyen@israeltrade.gov.il | Điện thoại: 0283-521-8813