Phòng Kinh tế Thương mại Israel tại Việt Nam hiện hỗ trợ 2 công ty Israel tuyển dụng nhận sự tại Việt Nam.
1. Công ty N-Frnds phát triển và cung cấp nền tảng thương mại B2B cho các thị trường đang phát triển đang tuyển 2 vị trí sau ở Hà Nội/ TP Hồ Chí Minh:
  • Country Manager
  • National Sales Manager (ưu tiên tuyển HCM)
2. OZCO Element, dự án đảm bảo an ninh lương thực bằng cách tích hợp các quy trình mới và công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp và
nuôi trồng thủy sản đang tuyển dụng 1 vị trí tại Đà Nẵng
  • Executive Assistant

Trong trường hợp quý vị đến các vị trí trên, vui liên hệ qua email để biết thêm thông tin: vietnam@israeltrade.gov.il