Mô hình chi lương linh hoạt (Earned Wage Access) khá phổ biến trên thế giới với hàng nghìn doanh nghiệp lớn tại Mỹ, châu Âu và Mỹ Latin áp dụng…. Mô hình này cho thấy tiết kiệm hàng triệu đô chi phí nhân sự hàng năm, phù hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng nhiều lao động thu nhập thấp và lao động theo giờ…Walmart, doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất thế giới, đã triển khai giải pháp EWA từ 2017 cho 1,4 triệu nhân sự và tiết kiệm hơn 300 triệu USD hàng năm nhờ tỷ lệ nghỉ việc giảm 30%.

NỀN TẢNG CHI TRẢ LƯƠNG LINH HOẠT của PAYKEY là một giải pháp nhãn trắng về Quản lý Thu nhập Cá nhân dành cho các đối tác ngân hàng. Các ngân hàng có thể ứng dụng giải pháp này để cung cấp dịch vụ TRẢ LƯƠNG LINH HOẠT cho nhóm khách hàng doanh nghiệp. Nhân viên của các doanh nghiệp có thể tiếp cận thu nhập đã kiếm được của họ, trước ngày lĩnh lương hàng tháng. Hình thức chi lương theo thực tế ngày công đã khá phổ biến trên thế giới, được áp dụng trong nhiều ngành như: Khách sạn, Nhà hàng, Công nghệ, Chăm sóc Sức khỏe, Bán lẻ và Siêu ứng dụng…Mô hình này mang lại những lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong việc giữ chân nhân viên hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

VIDEO: https://drive.google.com/file/d/1K0gvSK4o2fF5LQV8SsS1VYjUclspW9On/view 

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

  • Tiết kiệm chi phí tuyển dụng và đạo tạo nhân sự
  • Giảm tỉ lệ nhân viên nghỉ việc
  • Giảm thâm hụt năng suất

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

  • Khả năng tiếp cận lương linh hoạt và kịp thời
  • Khả năng theo dõi nhật ký công thuận tiện

ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG 

Công nghệ này được đánh giá là công cụ tạo doanh thu cho ngân hàng.

  • Doanh thu trực tiếp đến từ các khoản giao dịch
  • Sản phẩm mới và linh hoạt dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn
  • Thêm tài khoản khách hàng cá nhân
  • Tăng khả up-sale và cross-sale các dịch vụ tài chính khác của ngân hàng

Quý vị quan tâm tìm hiểu hợp tác với Paykey có thể liên hệ với Ms. Trang Nguyễn – Cán bộ Thương mại, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam.

Email: Trang.Nguyen@israeltrade.gov.il | ĐT: 024 3718 7513