Vào ngày 3 tháng 6 năm 2018, Chính phủ Israel đã phê duyệt một cuộc cải tổ rộng rãi hoạt động và cơ cấu của Tập đoàn Điện lực Israel (‘IEC’), như một phần của Nghị quyết số 3859 của Chính phủ nhằm mục đích thực hiện cải cách, các sửa đổi đối với pháp luật trong Luật ngành điện đã được Knesset thông qua vào tháng 7 năm 2018.

Là một phần của kế hoạch cải tổ, IEC đã được đồng ý và sẽ thực hiện việc bán Nhà máy điện Eshkol.

Nhà máy điện Eshkol nằm trên khu đất tư nhân thuộc sở hữu của IEC, vẫn chưa được tách thửa. Việc tách thửa đất này sẽ do Bên Mua chịu trách nhiệm.

Công suất của Nhà máy điện Eshkol khoảng 1.683MW, bao gồm:

  • Tổ máy 1-2 chu trình hỗn hợp cấp F (tổ máy 1 là tuabin khí và tổ máy 2 là tuabin hơi) với công suất 377 MW;
  • Tổ máy 3-4 chu trình hỗn hợp cấp F (tổ máy 3 là tuabin khí và tổ máy 4 là tuabin hơi) công suất 394 MW;
  • các tổ máy 6,7,8,9 tất cả đều là tuabin hơi nước được chuyển đổi sang chạy bằng nhiên liệu kép (khí đốt tự nhiên / dầu nặng), bằng cách chuyển đổi các lò hơi sang chạy bằng khí đốt tự nhiên cùng với dầu nhiên liệu nặng, với công suất 228 MW mỗi cái và tổng cộng là 912 MW. Theo quyết định của Đơn vị vận hành hệ thống, việc dừng hoạt động của các đơn vị này, dự kiến ​​vào năm 2023, có điều kiện để thành lập các đơn vị sản xuất khác trên địa bàn, phù hợp với nhu cầu của ngành điện.

Tất cả các tuabin khí trong Khu vực đều là nhiên liệu kép, với nhiên liệu chính là Khí tự nhiên và nhiên liệu phụ là Dầu Điêzen (tổ máy 1-4) hoặc Dầu nặng (tổ máy 6-9).

Quý vị quan tâm nhận thêm thông tin chi tiết vềNhà máy điện Eshkok, vui lòng liên hệ Ms Trang Nguyễn – Cán bộ Thương mại: Trang.Nguyen@israeltrade.gov.il

Các tổ chức quan tâm đến quy trình bán Nhà máy điện Eshkok và nhận được thông tin thêm về điều kiện tham gia vào quy trình bán, vui lòng gửi thông tin chi tiết tới IEC qua email: Eshkol-Project@iec.co.il 

Thông tin về Tập đoàn Điện lực Israel (IEC)

Được thành lập vào năm 1923, trải qua 97 năm hoạt động, Tập đoàn Điện lực Israel (“IEC”) là công ty điện lực tích hợp theo chiều dọc duy nhất ở Israel, bao gồm sản xuất, truyền tải, phân phối và cung cấp phần lớn điện năng được sử dụng ở Israel.

IEC 99,85% thuộc sở hữu của Nhà nước Israel với tổng tài sản là 86,9 tỷ NIS (26.9 tỷ đô) và 11.483 nhân viên tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, IEC phục vụ 2.94 triệu khách hàng các nhân, thương mại, nông nghiệp và công nghiệp trên khắp Israel bao gồm Đông Jerusalem và Chính quyền Palestine.

Tổng doanh thu bán điện là 51.991 GWh trong giai đoạn kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.