Ngày 23/05/2022, Phòng Kinh tế Thương mại Đại sứ quán Israel tại Việt nam cùng đoàn doanh nghiệp Nông nghiệp Israel đã có buổi làm việc và thăm quan thực tế tại tỉnh Hà tĩnh để trao đổi về nhu cầu hợp tác và phát triển dự án Nông nghiệp cao tại đây. Đại diện các công ty Israel, tập trung vào tưới tiết kiệm, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia cầm đã có buổi trao đổi kỹ thuật với các chi cục liên quan tại Sở Nông Nghiệp Hà Tĩnh. Kết luận tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Tĩnh đã nhất trí các doanh nghiệp Israel và nhà đầu tư trong nước sẽ cân nhắc nghiên cứu thêm để tiến tới có thể triển khai các dự án dựa trên công nghệ Israel cho cây chè, cây có múi, tôm càng xanh, và gà lấy trứng.