ThriveDX là đơn vị cung cấp các giải pháp đào tạo kĩ năng số và an ninh mạng của Israel. ThriveDX hợp tác với các tổ chức giáo dục và đào tạo để thiết lập các trung tâm đào tạo và trại huấn luyện trên khắp thế giới, bằng cách cung cấp các nền tảng mô phỏng và đào tạo trên mạng.

https://thrivedx.com/

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO CỦA THRIVEDX BAO GỒM

  1. ThriveDX cho doanh nghiệp

Đa dạng các  giải pháp bảo mật, bao gồm Đào tạo về nhận thức bảo mật & giả mạo, Bảo mật ứng dụng và Đào tạo nâng cao

 

  1. ThriveDX đào tạo nhận thức

Giải pháp mô phỏng tấn công lừa đảo và Đào tạo nhận thức bảo mật hướng đến lĩnh vực tài chính và hoàn toàn tùy biến, sẵn sàng triển khai cho doanh nghiệp

 

  1. Bootcamp

Khóa đào tạo 480+ giờ dành cho sinh viên, chương trình được thiết kế với kiến thức kỹ thuật, những kỹ năng cần thiết cần thiết để phát triển thành công sự nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng.

 

  1. Arcade

Arcade được thiết kế để nâng cao chuyên môn về an ninh bảo mật của giảng viên, giáo sư của các chương trình giảng dạy với đào tạo thực tiễn dựa trên các kịch bản thực.

 

  1. Intro to Cyber

​​Một khóa nhập môn (30 giờ tự học trực tuyến) để định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên muốn tìm hiểu về thế giới mạng với các nguyên tắc cơ bản của an ninh mạng.