Vào ngày 28/09, khu trưng bày nông nghiệp công nghệ cao Israel khai trương tại Hải Phòng, sẽ phục vụ kết nối cung- cầu công nghệ cho các tổ chức và doanh nghiệp hai bên. Sự kiện nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu, thúc đẩy các hoạt động hợp tác, liên kết, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao từ Israel vào thành phố Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung, qua đó đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung- cầu công nghệ trong nước và quốc tế.

Khu trưng bày công nghệ nông nghiệp công nghệ cao Israel được xây dựng và đưa vào hoạt động sẽ góp phần tăng cường quảng bá, giới thiệu, thúc đẩy các hoạt động hợp tác, liên kết, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao từ Israel vào thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung, qua đó đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nỗi cung cầu công nghệ trong nước và quốc tế.

Khu trưng bày bao gồm các gian hàng của 11 doanh nghiệp đến từ Israel, trưng bày, giới thiệu các công nghệ, thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp như: Công nghệ và thiết bị tưới nhỏ giọt của Công ty Metzer; Công nghệ xử lý nước công nghiệp và nuôi trồng thủy sản của công ty Atlantium Technologies; Giải pháp lưu trữ và vận chuyển nước, hộp dựng nước linh hoạt của công ty TNHH Ezpack Water; Công nghệ và sản phẩm biogas thế hệ mới của công ty HomeBiogas; Công nghệ tưới thông minh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp của công ty TNHH Naandanjain và công ty TNHH Netafim; Màng lợp nhà kính của Công ty Potitiv; Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ thích hợp cho mọi loại cây trồng của công ty Shaham; Công nghệ và thiết bị phân loại nông sản của công ty Eshet Eilon; Công nghệ sản xuất vi tảo chất lượng cao, giàu dinh dưỡng của công ty Baralgae; Thiết bị hứng nước mưa không cần điện của công ty Hilico.

Sau Lễ khai trương, Khu trưng bày công nghệ nông nghiệp công nghệ cao Israel sẽ chính thức đưa vào hoạt động, phục vụ các hoạt động tìm hiểu, xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu công nghệ cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu tại Việt Nam với các doanh nghiệp Israel. Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo là đơn vị trực tiếp vận hành và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung tìm kiếm, kết nối, mua – bán, chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp Israel.

Chi tiết tại: https://thuonghieucongluan.com.vn/hai-phong-khai-truong-khu-trung-bay-cong-nghe-nong-nghiep-cong-nghe-cao-israel-a179988.html?fbclid=IwAR1x_hY4iutxNxL5hXx8BlzhX0hRhgi2H-QGtZ-hpE9j7k8Z5icHqwUVpL4
https://vtc.vn/israel-mang-nong-nghiep-cong-nghe-cao-den-hai-phong-ar703716.html?fbclid=IwAR07GGrCl8Oz66tUOExfiGI3jSUzGaxlEI_8k-ab73ZU3yO939ch2dl4EDQ
http://www.baohaiphong.com.vn/baohp/vn/home/InfoDetail.jsp?ID=68979&cat=75&fbclid=IwAR3D74NHEwCMnO4E96XJweyndPocOaxJBCJMfDLwQlTvzRVUFo12LWBMjZw