Vào ngày 13/10, Phòng Kinh tế Thương mại – Đại sứ quán Israel tại Việt nam đã tham dự buổi làm việc với UBND Tỉnh Hà Tỉnh và Quỹ Thiện Tâm của tập đoàn Vingroup để trao đổi về dự án thí điểm áp dụng giải pháp công nghệ cao của Israel cho cây Cam Bù của địa phương.
Đây là dự án Quỹ Thiện tâm tài trợ cho bà con Hà Tỉnh, áp dụng công nghệ tưới của Israel để giúp nhằm tăng năng suất và chất lượng cây Cam Bù Hà Tĩnh.
Cùng ngày, Tham tán Thương mại Israel tại Việt Nam Gal Saf cũng đã đến thăm khu qui hoạch dự án trại tôm giống của Tỉnh Hà Tĩnh; Trại nuôi thí điểm tôm càng xanh toàn đực; Trại nuôi tôm thẻ chân trắng 3 giai đoạn của Tp Hà Tĩnh. Đây là chuyến thăm khảo sát cho đề xuất dự án trại tôm càng xanh toàn đực dựa trên công nghệ Israel tại Tỉnh Hà Tĩnh. Theo đề xuất của Quỹ Thiện tâm, chương trình hỗ trợ lần này, Quỹ sẽ tài trợ một phần kinh phí giúp các hộ dân áp dụng những giải pháp công nghệ cao từ Israel để nâng cao năng suất và chất lượng vườn cam. Theo đó, giai đoạn thí điểm dự kiến sẽ tiến hành trên diện tích 50 ha với 50 hộ dân trồng cam bù tại xã Sơn Trường và một số xã lân cận của huyện Hương Sơn. Thời gian thí điểm từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2024. Quỹ Thiện tâm sẽ hỗ trợ mỗi gia đình một phần chi phí thiết bị và lắp đặt hệ thống tưới thông minh của Israel cung cấp; mỗi hộ có thể nhận được mức tài trợ từ 50 – 70% chi phí đầu tư ban đầu và 100% chi phí đào tạo 2 năm đầu.