Giới thiệu chung

Văn phòng Kinh Tế & Thương Mại trực thuộc Bộ Kinh Tế và Công Nghiệp đồng hành cùng các doanh nghiệp và đối tác Israel nhằm thúc đẩy xuất khẩu và tăng cường sự hiện diện của Israel trên thương trường quốc tế đồng thời giới thiệu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Israel ra thế giới.

Văn phòng Kinh Tế & Thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối với thị trường nước ngoài, xây dựng mối quan hệ quốc tế chiến lược và tận dụng các cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời, củng cố nền kinh tế Israel và tạo việc làm cho người lao động.

 

Nhiệm vụ:

Kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu của Israel với các đối tác ở nước ngoài

 

Củng cố năng lực cạnh tranh của Israel trên phạm vi quốc tế

 

Làm việc với nhóm ngành công nghiệp được ưu tiên để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn trong mảng xuất khẩu của Israel

 

Cung cấp thông tin về thị trường, thông tin kinh tế giúp các doanh nghiệp Israel đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt

 

Thông tin và phối hợp đề xuất các kế hoạch, chính sách nhằm đem lại kết quả đầu tư và thương mại tích cực