MỘT NHÀ SẢN XUẤT CHIP AI CỦA ISRAEL ĐƯỢC GARTNER ĐÁNH GIÁ LÀ NHÀ CUNG CẤP THÚ VỊ – ‘COOL VENDOR’

Hailo là một nhà sản xuất chip AI có trụ