CONTACT2020-07-16T07:59:37+00:00

Văn phòng tại Hà Nội:

Đại Sứ Quán Israel tại Hà Nội Tầng 10, Tòa tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội

P: +84 24 3718 7514
F: +84-24-3848 9290
vietnam@israeltrade.gov.il

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh

CONTACT US – HOW CAN WE HELP YOU?

You can also connect with us in these trade capitals