Loading Events
This event has passed.

Đây là sự kiện nhằm mục đích chia sẻ thông tin, giới thiệu các công nghệ và giải pháp trong nuôi trồng thủy sản, xử lí nước trong nuôi trồng thủy sản cũng như phương thức giúp nâng cao sản lượng trong qui trình nuôi. Chương trình này sẽ được cùng thực hiện online tại 04 địa điểm là Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh – Cần Thơ – Khánh Hòa và các điểm khác theo đăng kí của khách tham dự.

Ngôn ngữ: Anh Ngữ (Hỗ trợ dịch thuật Việt Ngữ song song)

 

Thời gian: (GMT +7) Ngày 14 tháng 01 năm 2021 | 14:00 – 15:30

 

Nội dung dự kiến:
Thời gian Hoạt động
14:00-14:05 Tham tán Kinh tế Israel tại Việt Nam khai mạc hội nghị

 

14:05-14:10 Phát biểu từ Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam

 

14:10-14:20 Tổng quan về công nghệ nuôi biển Israel, trình bày bởi Chuyên gia Israel

 

14:20-15:30  

Bài trình bày từ các công ty cùng phần hỏi đáp:

Aquamaof

https://www.aquamaof.com

Aquagreen

www.aquagreen.io

Gilli Ocean

https://www.giliocean.com/ 

Crystal Vision

https://www.crystalvision.co.il/robotic-automatic-fish-feeder

Filter safe

https://filtersafe.net

Aquinovo

https://www.trendlines.com/company/aquinovo/

Quý vị quan tâm đến chương trình, xin vui lòng đăng ký trước ngày 11 tháng 01 năm 2021.

Để đăng ký tham gia vui lòng liên hệ:

Anh. Luân Nguyễn  (TP. Hồ Chí Minh)  | luan.nguyen@israeltrade.gov.il – 028 3521 8813

Chị. Trang Nghiêm (Hà Nội) | trang.nghiem@israeltrade.gov.il – 024 3718 7514