Loading...
OUR TEAM2019-12-26T10:16:11+00:00

Đội ngũ nhân viên

Văn phòng Kinh Tế & Thương Mại, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, đứng đầu là ông Yaniv Tessel, Tham tán Kinh tế & Thương mại, đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng và làm việc với các tổ chức chính phủ và tư nhân để phát triển, thúc đẩy và củng cố quan hệ thương mại, kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và Israel.

Là đại diện chính thức của Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel, tất cả các hoạt động của chúng tôi được thực hiện với một trọng tâm duy nhất: thiết lập và xúc tiến các cơ hội kinh doanh giữa các công ty và tổ chức của Việt Nam và Israel.

Chúng tôi hỗ trợ và tư vấn cho từng doanh nghiệp theo từng trường hợp cụ thể về các bước tiến hành hoạt động xuất khẩu hoặc đẩy mạnh số lượng hàng hóa và dịch vụ cung cấp ra nước ngoài, bao gồm:
• Tư vấn theo nhóm ngành kinh tế
• Thu thập thông tin và nghiên cứu thị trường
• Hỗ trợ các chuyến công tác ở thị trường nước ngoài
• Tìm kiếm và xác định các đối tác kinh doanh tiềm năng
• Chuẩn bị và hỗ trợ cho các triển lãm và sự kiện

YANIV TESSEL

Tham Tán, Trưởng văn phòng Kinh Tế & Thương Mại

RONA BOROS

Cán Bộ Thương Mại – phụ trách lĩnh vực Hành Chính & Truyền Thông

NGHIEM MINH TRANG

Cán Bộ Thương Mại Cao Cấp – phụ trách lĩnh vực Nông Nghiệp Công Nghệ Cao, Chính Sách Thương Mại, An Ninh Nội Địa

NGUYEN NGOC TRANG

TRAN VU UYEN THY

Cán Bộ Thương Mại – phụ trách lĩnh vực Nông Nghiệp Công Nghệ Cao, Năng Lượng Sạch, Mỹ Phẩm & Hàng Tiêu Dùng.

VU THI DIEU LY

Cán Bộ Thương Mại – phụ trách lĩnh vực Y Tế, Công Nghệ Nước, Giáo Dục