symbol
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Israel

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Israel

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Shimon Peres cùng đoàn đai biểu cấp cao Nhà nước Israel sẽ sang thăm chính thức nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Read more