Project Description

Be-Strategic (BeST) là phần mềm mô phỏng giúp các tổ chức/doanh nghiệp chuẩn bị trước cho những khủng hoảng có thể xảy ra bằng cách phân tích hành vi của người ra quyết định  (trong cả tình huống thực và mô phỏng)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=PAlHb3yvYWk

BeST là một giải pháp toàn diện, có khả năng:

  • Dự đoán sự chuẩn bị của một tổ chức về quản lý khủng hoảng
  • Tối ưu hóa quy trình xử lý khủng hoảng
  • Dẫn dắt tổ chức đến một quy trình xử lý khủng hoảng thành công trong thời gian thực

Hệ thống BeST độc đáo ở chỗ nó sử dụng Tính năng Tinh chỉnh Thủ tục (Procedure Editor) để vạch ra những điểm khác nhau giữa cách các tổ chức dự tính ứng phó và phán ứng trong nhiều hoàn cảnh và việc các tổ chức đó ứng phó thực tế trong các tình huống này.

BeST end to end solution

Các tính năng của hệ thống BeST bao gồm:

The Procedure Editor – Trình Tinh chỉnh Thủ tục: giúp tối ưu hóa thủ tục của tổ chức, doanh nghiệp bằng việc thiết lập nên cơ sở so sánh chất lượng vận hành dự kiến và thực tế.

The Analytics – Trình Phân tích bao gồm:

  • Heat Map – Bản đồ Nhiệt thể hiện mức áp lực (heat) mà các giao thức, thủ tục đặt lên các cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện hành động
  • The Word Analysis – Bản đồ Phân tích Từ ngữ tổng hợp tất cả từ được sử dụng bởi mỗi người tham gia mô phỏng và đặt chúng vào chơi vBeST Field à đặt chúng một bản đồ theo tần suất sử dụng.
  • The Intensity Map – Bản đồ Cường độ Áp lực sẽ thể hiện ai được dự định đóng vai trò dẫn đầu trong một sự kiện nhất định trong mô phỏng, người tham gia nào là người chủ động, tích cực nhất trong các sự kiện và những ai sẽ có hành động
  • The Questionnaires – Trình Câu hỏi cho phép bất kì câu hỏi nào dành cho từng hoặc tất cả người tham gia. Việc đánh giá các câu trả lời sẽ mở ra cánh cửa tới tư duy của người tham gia, và tạo khả năng đánh giá hành vi con người và các quá trình đưa ra quyết định
  • Interaction Map – Bản đồ Tương tác sẽ thể hiện chi tiết và mức độ liên lạc/trao đổi giữa các thành viên tham gia. Sự phân tích này sử dụng một thuật toán để xác định người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong một tổ chức.

The Messaging System – Hệ thống Truyền tải Thông tin. Bản chất của mô phỏng là hệ thống truyền tải thông tin. Khi khủng hoảng xảy ra trong thực tế – bất kể bối cảnh hay bản chất của cuộc khủng hoảng – mấu chốt của sự quản trị nó là thông qua trao đổi, liên lạc và phối hợp. Hệ thống Truyền tải Thông tin BeST được thiết kế cực kỳ đơn giản để sử dụng. Nó trông và hoạt động chính xác như một hệ thống email bình thường. Và giống như trong thực tế, những người tham gia trong mọi mô phỏng sử dụng hệ thống Truyền tải Thông tin để nhận và chia sẻ thông tin;  phối hợp phản ứng và đưa ra quyết định.

Nền tảng BeST được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: Vi phạm Bảo mật Dữ liệu, Đàm phán: Sự cố An ninh Bảo mật, Đe dọa Tổn hại Thương hiệu, An toàn Hàng không, An ninh Hàng Không, Thành phố Thông minh, Khủng bố, An ninh Nước, Thảm họa Thiên nhiên, Rửa tiền, Kiểm soát Dịch bệnh…

Quý Công ty quan tâm tìm hiểu thông tin và cơ hội hợp tác với Công ty Be-Strategic, vui lòng liên hệ với Ms. Trang Nguyễn | Email: Trang.Nguyen@israeltrade.gov.il