Project Description

Phòng Kinh Tế Đại sứ quán Israel đang hỗ trợ công ty DHV MED Ltd., (https://www.dhvmed.com/en/) tìm kiếm các đơn vị đối tác quan tâm đến các giải pháp lên thiết kế cho các công trình xử lý nước thải, rác thải và tư vấn kỹ thuật.

DHV MED Ltd. là một trong những công ty tư vấn và kỹ thuật môi trường lớn nhất Israel. Công ty cung cấp dịch vụ cho cả khu vực công và tư nhân, với hai bộ phận chính là bộ phận kỹ thuật và bộ phận tư vấn môi trường.

Chuyên môn của công ty bao gồm các lĩnh vực tư vấn:

  • Nhà máy xử lý nước thải công nghiệp và đô thị
  • Hệ thống tưới tiêu và phân phối nước
  • Hệ thống xử lý chất thải
  • Hệ thống thu gom, vận chuyển và bơm nước và nước thải
  • Hệ thống xử lý nước và khử muối
  • Trạm đồng phát điện và trạm điện
  • Cơ sở hạ tầng và hệ thống phân phối, bao gồm định tuyến đường ống, đường điện và đường truyền thông
  • Thiết kế và cấp phép bãi chôn lấp chất thải
  • Chuẩn bị hồ sơ giấy phép, hồ sơ mời thầu và thông số kỹ thuật xây dựng

Case study của công ty trong lĩnh vực Năng lượng và tổng quan về công ty TẠI ĐÂY

Quý vị quan tâm kết nối và tìm hiểu thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

Anh Luân Nguyễn – Cố vấn Thương mại
Email: luan.nguyen@israeltrade.gov.il 
Điện thoại: 0283-521-88123