Project Description

About the company:

Công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển và tùy chỉnh giải pháp phù hợp cho từng đối tượng khách hàng có nhu cầu ứng dụng công nghệ XR – Thực tế mở rộng, Thực tế ảo – VR, Thực tế tăng cường – AR và Thực tế hỗn hợp – MR.
In3D Technologies chuyên phát triển các công nghệ thực tế hóa thông qua hàng loạt các ứng dụng như: Tour tham quan thực tế ảo 360, mô hình 3D và hiển thị hình ảnh quang học, video và quảng cáo, thực tế ảo, thực tế tăng cường vv…

Bộ phận quản trị vận hành của công ty có thâm niên thực hiện công tác quản lý đối với các dự án trung bình lớn từ các đơn vị trong quân đội, các ủy ban thành phố và cơ quan chính phủ.

In3D Technologies xác định tầm nhìn chiến lược của công ty thông qua quá trình không ngừng tìm kiếm những ý tưởng đổi mới sáng tạo để ngày càng có nhiều sản phẩm đến tay người sử dụng cũng như thúc đẩy các mô hình thực tế hóa.

Website công ty: https://in3d-tech.com/

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Chị Trần Vũ Uyên Thy – Cán Bộ Thương Mại
Email: thy.tran@israeltrade.gov.il
Điện thoại: (028) 6299 9193