POSTS2021-07-28T15:02:39+00:00

Công ty vận tải biển – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Anh (BP Shipping) ứng dụng hệ thống phân tích Windward nhằm tăng cường tuân thủ lệnh cấm vận quốc tế

June 30th, 2020|

Công ty Windward của Israel sẽ cung cấp các phân tích hành vi, nhằm giúp công ty dầu khí điều

HLS 2014, Israel

February 10th, 2015|

  Hơn 40 đại diện tới từ các cơ quan, ban ngành, công ty và tổ chức tại Việt Nam